söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Politikerna måste förstå att expansionsekonomin är över”

De senaste 20 åren har politikerna kunnat öka både kvantitet och kvalitet i kommunal sektor. Nu handlar det om att spara där det gör minst ont, spår Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening.

Publicerad: 13 oktober 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hans Petersson, föreläsare och finansiell analytiker på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan.


Ämnen i artikeln:

Ekonomisk politik

Sverige och inte minst den kommunala sektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. En förändrad befolkningsstruktur, kraftigt ökande pensionskostnader, höga energipriser samt troligtvis ökande lönekostnader och avtagande skatteintäktsutveckling. En vikande ekonomi måste ställas mot ett växande verksamhetsbehov. 

Med anledning av detta blev jag lite konfunderad över hur politiker i kommuner och regioner inför valet utlovade reformer till höger och vänster. Engångsintäkter under 2020 och 2021 skulle användas till att starta ny verksamhet, och flera andra mer eller mindre ofinansierade förslag presenterades. Samtidigt var det få politiker som lyfte fram att om dessa reformer ska genomföras, så krävs ökade skatteintäkter – troligtvis i form av skattehöjningar.

LÄS MER: Inflationssmäll väntar för kommuner som hyr

Nu har prognoserna för den kommunala ekonomin ytterligare försvagats. Därför tror jag att det är viktigt att vi snarast, på ett realistiskt sätt, börjar diskutera hur kommuner och regioner ska klara sig igenom den förväntade lågkonjunkturen. 

Efter många år som aktiv i den kommunala sektorn, både som praktiker och forskare, vet jag att sektorn har såväl resurser som kunskap för att klara omställningen. Det kommer dock att kräva vissa saker av alla inblandade aktörer.

Politikerna måste förstå att expansionsekonomin är över. Detta kommer att leda till en förändrad politikerroll. Från att som politiker ha kunnat öka både kvantitet och kvalitet i den kommunala sektorn de senaste 20 åren kommer uppgiften nu troligtvis att handla om att spara på den verksamhet där det gör minst ont.

Ett viktigt kriterium för att klara av en sådan roll blir att politiker måste utbilda sig i kommunala verksamhetsfrågor – inte minst i kommunal ekonomi. Det ger dig som politiker bättre möjligheter att ta fram en budget i balans.

Tjänstemännen måste fortsätta det goda arbete som utförs med att effektivisera den kommunala sektorn. Det blir också extra viktigt för chefer med ekonomiskt ansvar att utbilda sig i ekonomi, för att på ett effektivt sätt kunna hantera krympande resurser. Vi som ekonomer måste dessutom bli bättre på att göra goda analyser och presentera dessa på ett pedagogiskt sätt för tjänstemän och politiker. 

Staten måste ge kommuner och regioner stabila förutsättningar och därför sluta med alltför många riktade statsbidrag. Ge i stället dessa resurser som generella statsbidrag. De riktade statsbidragen är kostnadsdrivande och kräver administrativa resurser som tar delar av bidraget i anspråk. Riktade bidrag måste därför bli enklare att söka.

Vi måste alla hjälpas åt att informera kommuninvånarna om att kommuner och regioner befinner sig en tuff situation. Kommuninvånarna kan inte få alla sina behov tillgodosedda de närmaste åren, om de inte vill ha kraftiga skattehöjningar. Detta utesluter inte att vi alla tillsammans för en konstruktiv diskussion kring vad vi ska använda våra skatteintäkter till. Det är extra viktigt i sämre tider.

Det inte bara klimatet vi ska bevara för framtiden. Låt oss även tillsammans ta ansvar och inte överkonsumera, för att kommande generationer (våra barn) ska få möjlighet att själva bestämma över sina skatteintäkter. Vi måste hitta långsiktiga strategier för att hantera den kommunala ekonomin och inte lånefinansiera oss igenom lågkonjunkturen i alltför stor utsträckning.

Hans Petersson
Föreläsare och finansiell analytiker på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ekonomisk politik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev