tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Politiker ska inte fatta beslut om omhändertagande”

Samhället måste kräva att den som fattar ett av de mest ingripande besluten i en människas liv också är den mest lämpade, skriver Göran Wallén (M) och Ursula Savonius (L).

Publicerad: 29 april 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det faktum att du som beslutsfattare, utan något som helst krav från samhället på kunskap, blir enskild ansvarig för en individs öde är besynnerligt, skriver Göran Wallén och Ursula Savonius.

Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

Hur ska omhändertagna barn skyddas?SocialtjänstenSocialtjänstlagenPolitiker

Klockan är 20.00 en fredagskväll, tacosen är undanplockade och barnen har precis gått och lagt sig. Precis när diskmaskinen börjat brumma ringer telefonen. Det är socialjouren. I en annan del av staden har samma kväll en annan familj genomgått en kris. Polisen har gjort en husrannsakan och mitt bland vapen och droger har man funnit två barn. Situationen är allvarlig och nu är det dags för socialnämndens ordförande att fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande av barnen. 

Som ordförande i en socialnämnd blir du snabbt varse samhällets baksidor och väl medveten om hur många människor i vårt samhälle som far illa. Rollen kräver kunskap, medmänsklighet och en stor portion sund förnuft. Däremot krävs ingen som helst utbildning för att som ordförande fatta ingripande beslut mot enskilda. Den kunskapen har däremot professionen. 

I dag lämnas utsatta människors öden i händerna på en enskild politiker och dennas godtyckliga bedömning. Med det sagt så tar många politiker sin roll på största allvar och gör sitt bästa. Men det faktum att du som beslutsfattare, utan något som helst krav från samhället på kunskap, blir enskild ansvarig för en individs öde är besynnerligt. 

Det finns de som menar att samarbetet mellan politik och profession är en yttring av demokratin där den förtroendevalda får insikt i samhällets mest ingripande åtgärder. Vi menar i stället att rådande lagstiftning är föråldrad, en relik som kräver modernisering för att kliva in i 2000-talet. Vad händer om förslaget till beslut inte är tillräckligt väl underbyggt, vilka politiker har tillräcklig erfarenhet att kunna göra den bedömningen, och vilka politiker vågar gå emot professionen? 

Det är varken modernt eller förenat med barnets bästa att en enskild politiker har större befogenheter än en utbildad tjänsteperson i ett individärende. I betänkandet ”Hållbar socialtjänst” presenteras ett förslag till en ny socialtjänstlag. Där konstaterar man att: ”Nuvarande ordning uppfattas i flera avseenden som problematisk, inte minst vad gäller förutsättningarna att bedriva en verksamhet som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Man konstaterar därmed att rådande lagstiftning är ett problem, men regeringen har valt att inte göra något åt det. 

Frågan kan sägas vara kontroversiell, eftersom det säkert finns politiker som inte vill släppa ifrån sig sin rätt att fatta beslut. Vi hävdar att en politiker måste vara ödmjuk inför sin förmåga. När man är sjuk och går till läkaren så är det läkaren som diagnostiserar och medicinerar, inte en regionpolitiker.

Vi instämmer i betänkandet att socialtjänsten ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare att det ska vara en kunskapsbaserad socialtjänst där personalens kompetens och verksamhetens kvalitet ska stå i fokus. Men det blir därmed motsägelsefullt att man då inte har behandlat beslutsordningen. 

De två barn som blev tvångsomhändertagna under fredagskvällen fick sitt liv upp- och nedvänt på några sekunder. Samhället måste kräva att den som fattar ett av de mest ingripande besluten också är den mest lämpade. Vi tror inte att alla politiker är det. Vi kräver därför att regeringen omgående tillsätter en utredning för att ändra beslutsordningen.

Göran Wallén, ordförande (M), socialnämnden Lund
Ursula Savonius, vice ordförande (L), socialnämnden Lund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev