måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Politiker kan inte arvodera sig själva utan beslut

I stället för att komma med anklagelser mot oppositionen borde Michaela Fletcher (M) vara mer ödmjuk och säga att fel har begåtts, slutreplikerar Ann-Christine Furustrand (S).

Publicerad: 26 september 2019, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alliansen borde omedelbart stoppa de felaktiga utbetalningarna, menar debattören.


Ämnen i artikeln:

FörtroendevaldaKommunallagenFörvaltningAlliansen

Den demokratiska processen bygger på öppenhet, transparens och är granskningsbar. Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker, har valt en annan väg. Alliansen har haft egna beredningar vid sidan av med arvoden de själva satt helt utan officiella beslut. Vi socialdemokrater är oroliga för vad framtiden innebär när den demokratiska processen urholkas.

I Österåker har den styrande alliansens företrädare 80 procent högre arvoden än oppositionen, detta för att de sitter i majoritet och har beredningsansvaret för kommunens organisation. I kommunens arvodesbestämmelser står följande ”arvodet är dock så tilltaget att det i detta även ingår ersättning för tid som bedöms krävas för att förbereda det aktuella sammanträdet” samt ”normala med förtroendeuppdraget förenade kostnader för telefon, facklitteratur, förberedande platsbesök, gruppsammanträden etc., täcks av erhållet arvode eller ersättning”.

Vi socialdemokrater menar att dessa arvoden räcker, men här har alliansen gjort en annan bedömning och arvoderat sig själv ytterligare utöver vad arvodesreglementet säger. Dessa extra arvoden har kostat skattebetalarna en miljon kronor, helt i onödan!

Precis som i andra kommuner är det kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens reglemente som reglerar kommunens organisation. Alliansen i Österåker har skapat två informella forum för interna beredningar under kommunstyrelsen. Forum som ligger utanför redan de etablerade utskotten för beredning som KSAU, Plan AU och produktionsutskott, som finns i kommunstyrelsens reglemente.

Möten mellan de olika partierna är ovärderliga i det politiska arbetet, vi träffar andra partier för att diskutera och skapa samsyn. Men att dessa möten ska arvoderas, attesteras av oss själva och betalas med skattemedel är ju långt ifrån rätt så väl moraliskt som juridiskt.

Socialdemokraterna arbetar aktivt med att bidra till att göra Österåker bättre, vår tudelade roll att vara ett fullgott alternativ och att opponera tar vi på stort allvar. Detta vet Moderaterna och allianspartierna. Trots det är strategin nu att vifta bort vår granskning som vi har gjort på uppgifter från kommunen, med anklagelser om ”smutskastning” och ”att vi saknar ämne att göra politik på”. Det är ett både felaktigt och trist bemötande.

I stället borde Michaela Fletcher och alliansen inta den mer ödmjuka ställningen att här har det blivit fel. Och omedelbart stoppa utbetalningarna och se till att verka inom de parlamentariskt tillsatta beredningarna som redan finns.

Vi socialdemokrater begär inget mer än så. Det borde ligga i en kommunstyrelseordförandes intresse, även i Österåker.

Ann-Christine Furustrand, kommunalråd (S) i opposition Österåker

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev