tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Politiken måste enas om mer förnybar energi

Stödsystemen inom förnybar energi är inte tillräckligt långsiktiga. Detta bromsar utbyggnaden av solel och drabbar både möjliga solelproducenter och hela solcellsbranschen i sig. Det behövs partiöverskridande överenskommelser för att ge förutsägbarhet till branschen. Vi behöver skapa möjligheter för en grön tillväxt.

Publicerad: 17 mars 2020, 10:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För företag finns ett växande intresse att producera egen el med solceller, skriver debattören.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

EnergiEnergipolitikInvesteringar

Det finns hinder för solel i den svenska lagstiftningen vilket bromsar utbyggnaden av solel. Dessutom har det inte funnits tillräcklig långsiktighet inom stödsystemen för solcellsanläggningar. Investeringsstödet är ett tydligt exempel där varierande stödnivåer och budgetramarna skapat osäkerheter för den som vill producera egen solel vilket fördröjer investeringarna. Här saknas en politisk samsyn för stödsystemen som skulle ge en ökad förutsägbarhet och trygghet för solcellsinstallationer.

Någon som självklart drabbas av detta är den som vill investera i solel. För företag finns ett växande intresse att producera egen el med solceller. Det är inte så konstigt då det exempelvis minskar företagets driftskostnader, stärker ett grönt varumärke och på så vis ökar företagets konkurrenskraft. I många fall kan investeringarna läggas på is eller helt utebli på grund av oklarheter i förutsättningarna för solcellsinstallationer.

Förutom de som investerar påverkas förstås också solcellsbranschen. Detta är en snabbt växande bransch med leverantörer, installatörer, konsulter och fler som ser affärsmöjligheter i att göra samhällsnytta. Det är lätt att tro att solcellsinvesteringar främst genererar inkomst i avlägsna länder där solpanelerna produceras, men det är snarare de svenska företagen som är de stora vinnarna. Från 2011 till 2018 ökade antalet heltidstjänster i den svenska solcellsbranschen från uppskattningsvis 510 till 2046 st, enligt National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2018. För både beställare och solcellsbranschen behövs bättre förutsättningar för att företagen ska utvecklas, öka sin konkurrenskraft och bidra till en grön tillväxt – där Sverige också kan vara förebild internationellt.

Något som kan tala emot politiska överenskommelser är risken för inlåsning i beslut som kan bli utdaterade och irrelevanta på grund av ändringar i omvärlden. Vad gäller stödsystemen för solel finns dock en bred samsyn i vilket regelverk och vilka stödsystem som efterfrågas från solcellsbranschen. Att ett antal organisationer med kort varsel valde att ställa sig bakom ett nyligt inspel från Region Örebro län ger också ett stickprov på att ännu fler är på samma linje. Dessutom kan partiöverskridande överenskommelser just bidra till en minskad inlåsning i beslut. Om det vid tiden för införandet av investeringsstödet för solel, som ett exempel, hade funnits en plan för stegvis utfasning av detta hade det inte varit en ständig utmaning att sätta stödnivåerna och avgöra dess framtid. Det minskar också risken för abrupta förändringar som kan sätta press på eller helt slå ut en bransch som varit beroende av stödsystem, istället för att skapa en övergång till helt marknadsmässiga förutsättningar.

Är det då möjligt med partiöverskridande överenskommelser om solel? Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län var helt enig i sitt beslut att ställa sig bakom utredningen inom solel och dessa olika förslag. Vi på den regionala nivån är överens om vad som behövs. Hoppas snart den nationella nivån gör det samma.

Ylva Gullberg, utvecklingsledare inom solel på Energikontoret Region Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev