Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Plastpåseskatten är dyr symbolpolitik utan nytta

Sverige har allvarliga problem med grov brottslighet, växande utanförskap och svag ekonomisk tillväxt. Att i det här läget driva igenom nya utgifter för hushållen, som saknar positiva effekter för miljön, skadar förtroendet för politiken ytterligare. Regeringens plastpåseskatt är ytterligare ett exempel på dyr miljöpolitik, som vare sig hjälper naturen eller vår ekonomi.

Publicerad: 17 januari 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Svenska plastpåsar används främst till soppåsar och förbränns, skriver Niklas Wykman.

Foto: Nils Jakobsson, Bildbyrån/Fredrik Wennerlund/M


Ämnen i artikeln:

SkatterPlastRegeringenModeraternaMiljöpartiet

Skatter har en starkt styrande effekt. Jobbskatteavdraget och RUT har skapat 150 000 jobb och koldioxidskatten har kraftigt dämpat Sveriges utsläpp jämfört med övriga världen. Skatter ska användas med gott omdöme och för samhällets bästa och inte på det opportunistiska sätt som regeringen nu gör.

Plastpåseskatten är en skattehöjning på flera hundralappar per år för en vanlig barnfamilj. Forskning visar att 95 procent av plastutsläppen i världshaven kommer från endast tio flodsystem i Asien och Afrika. Svenska plastpåsar används främst till soppåsar och förbränns. Rätt politik kan göra stor skillnad för naturen och ekonomin men då krävs att vi gör upp med regeringens symbolpolitiska förslag som enbart slår mot hushåll och jobb men som gör liten nytta för en bättre miljö.

Arbetet att minska nedskräpning och utsläpp i naturen är prioriterat. Välmående skogar, sjöar och hav är nödvändigt för att trygga goda levnadsvillkor för oss människor och för att säkra djur- och växtarternas framtid. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har under sina fem år i regering bevisat att de saknar en effektfull miljö- och klimatpolitik.

Konjunkturinstitutet har pekat på att platspåseskatten troligtvis inte kommer leda till minskad nedskräpning liksom risken med ökad användning av påsar som är sämre för miljön. Bara under 2019 har regeringen lagt fram förslag om skatt på kraftvärme, avfallsförbränning och nu även på plastpåsar, och motiverat det som miljöpolitik. Skatten på avfall har dömts ut av ovanligt många instanser som en skatt som inte utgör ett ändamålsenligt styrmedel för att nå klimatmålen. Skatten på kraftvärme riskerar att leda till ökad import av elkraft från fossila bränslen och har negativ inverkan på den redan akuta effektsituationen i vissa delar av landet.

Regeringen beräknar att plastpåseskatten ska ge flera miljarder kronor till statskassan, men samtidigt är syftet att det regeringen nu beskattar ska minska. Att bygga skattepolitiken på skattebaser som man avser fasa ut är inte en ansvarsfull ekonomisk politik.

Mer behöver göras för att effektivt bekämpa miljöproblemen. Döda havsbottnar breder ur sig på grund av övergödning, läkemedelsrester skadar fisken och mikroplaster sprids i våra hav. Mänsklig aktivitet bidrar till utsläpp av farliga ämnen och nedskräpning. Satsningar på att utveckla kärnkraften och utfasning av kolkraften är det viktigaste vi kan göra i Europa för att reducera utsläppen. Med rätt förutsättningar för teknikutveckling, forskning och tillväxt är möjligheterna goda för att reducera utsläppen och värna vår natur. Investeringar i avancerad reningsteknik i reningsverk som kan rena läkemedelsrester, mikroplaster och andra gifter bör komma på plats för att trygga havsmiljön.

Miljöpartiets och Socialdemokraternas miljö- och skattepolitik är skadlig för svensk ekonomi och hjälper varken klimatet eller naturen. Så här kan det inte fortsätta. Vi har därför lagt en motion i riksdagen och avser att rösta emot regeringens skatt.

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev