torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Placera Utbetalningsmyndigheten i Helsingborg”

Ska vi bibehålla tilltron till välfärdssystemet måste vi agera kraftfullt. I Helsingborg har vi kompetensen, viljan och erfarenheten att leda det arbetet, skriver Christian Orsing (M).

Publicerad: 3 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Foto: David Lundin


Ämnen i artikeln:

Myndigheter

Det svenska välfärdssystemet bygger på tillit. Tillit till att varje enskild medborgare vill göra rätt för sig och tilltro till att skattepengarna går till det som de är avsedda för. Fusk och missbruk urholkar förtroendet och på sikt invånarnas vilja att bidra till det allmänna.

Det är allvarligt.

LÄS MER: Södertälje nekas ny myndighet – Godner (S) avfärdar regeringens argument 

För den gemensamma välfärden har tjänat oss väl. Den har bidragit till att göra Sverige till ett av de länder i världen som har högst livskvalitet och den har gjort det möjligt att skapa sig ett bättre liv utifrån vilja, förmåga och ansträngning. Där vart du är på väg är viktigare än var du kommer ifrån.

Men systemet krackelerar och något måste göras innan sprickorna blir så stora att de inte längre går att laga. Och det är bråttom.

En uppskattning av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen från 2019 visar att 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år. Det motsvarar runt hälften av den totala kostnaden för barnbidraget.

Runt hälften av de felaktiga utbetalningarna bedöms dessutom vara misstänkta bidragsbrott. Det är alltså pengar som borde ha gått till barn, sjuka och andra behövande, men som i stället går rakt ner i fickorna på fuskare och kriminella.

Sverige förtjänar bättre. Ska vi bibehålla tilltron till skatte- och välfärdssystemet måste vi agera kraftfullt från samhällets sida. Vi i Helsingborg vill gärna bidra till det arbetet.

I Helsingborg står trygghetsfrågorna högst upp på dagordningen och vi arbetar sedan länge strukturerat mot den organiserade brottsligheten. En stor del av resurserna läggs på att stävja välfärdsbrott, en typ av brottslighet som vi vet finansierar annan kriminalitet och bidrar till framväxandet av destruktiva parallellsamhällen.

Det är ett långsiktigt arbete som bygger på samverkan mellan flera olika aktörer, däribland stadens förvaltningar, Polisen, civilsamhället och myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket.

Det är också ett arbete som kräver tydliga prioriteringar från den politiska ledningen samt en organisation med engagemang och kompetens att faktiskt göra skillnad. Det är inte minst viktigt när vi nu går in i en lågkonjunktur med allt vad det innebär i form av ökad press på de offentliga finanserna.

Två av de satsningar mot bidragsfusk som vi framgångsrikt bedriver i Helsingborg är:

Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan flera år utredare av felaktiga utbetalningar, så kallade FUT-utredare. Förvaltningen bedriver även ett pilotprojekt tillsammans med Skatteverket där parterna samverkar kring den sökandes folkbokföring och på så sätt förhindrar felaktiga utbetalningar.

Vård- och omsorgsförvaltningen har en speciell enhet med ansvar för att utreda och återkräva felaktiga utbetalningar. Bara i år har enheten krävt tillbaka miljontals kronor som annars hade främjat kriminalitet eller osund konkurrens. Även här sker arbetet genom myndighetssamverkan.

Det här är endast några exempel på det arbete vi gör i Helsingborg och våra offensiva, långsiktiga satsningar ger resultat.

Regeringens besked om att den går vidare med planerna på nya Utbetalningsmyndigheten är välkommet. Det är också viktigt med en statlig närvaro i hela landet för att ge den nya myndigheten rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag. Min uppmaning till finansminister Elisabeth Svantesson (M) är därför att tänka om ytterligare en gång kring placeringen av Utbetalningsmyndigheten.

Med över 150 000 invånare är Helsingborg en av Sveriges största städer med spetskompetens inom flera områden, inte minst digitalisering och innovation. Inom en timmes restid har du tillgång till 17 lärosäten och 19 science parks med totalt 240 000 studenter och 14 000 forskare.

Trots det saknar staden statlig myndighet. Det är orimligt.

Sverige behöver en större samordning mellan utbetalande myndigheter och ett bättre beslutsunderlag för att komma till rätta med bidragsfusket och återupprätta tilltron till välfärdssystemen.

I Helsingborg har vi kompetensen, viljan och erfarenheten för att leda det arbetet.

Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Myndigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev