fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Patienterna har rätt till säkra produkter

Om man vill återanvända en produkt ska man upphandla en som är avsedd för det. Något annat kan inte vara acceptabelt, slutreplikerar sju organisationer som företräder patienter, vårdprofessioner och tillverkare av medicinteknik.

Publicerad: 24 maj 2021, 08:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ett godkännande att återanvända medicintekniska engångsprodukter skulle omfatta samtliga engångsprodukter, inte enbart hjärtkatetrar. Konsekvenserna av detta är mycket svåra att överblicka, skriver debattörerna.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomiSocialstyrelsenPatientsäkerhetMiljö

Vi har tagit del av repliken på vår debattartikel. Vi vill börja med att förtydliga att vi är en betydligt större grupp än vad repliken påskiner. Vi representerar flera organisationer som företräder vårdprofession, patienter, medicintekniska tillverkare och regulatoriska konsulter. 

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Läkare: Argumenten mot resterilisering saknar vetenskaplig och klinisk förankring
LÄS OCKSÅ: Hur många kronor är en patients säkerhet värd?

Det framförs i Socialstyrelsens rapport och nu även av de undertecknande läkarna att återanvändning av engångsprodukter är säker. Vi har i vår kritik mot rapporten pekat på de brister som finns och att data som använts inte är tillräcklig för att stödja slutsatsen. Detsamma gäller nu de vittnesmål som presenteras av replikförfattarna. Det räcker inte att påstå att något fungerar, det måste presenteras data på detta. Det register som hänvisas till saknar information om en hjärtkateter är återanvänd, hur den har reprocessats och i hur många patienter den har varit. Det gör, menar vi, att man inte kan dra några slutsatser kring patientsäkerhet och funktion kopplat till återanvändning. 

Vi vill understryka att ett godkännande att återanvända medicintekniska engångsprodukter skulle omfatta samtliga engångsprodukter, inte enbart hjärtkatetrar. Konsekvenserna av detta är mycket svåra att överblicka och adresseras varken i rapporten eller av replikförfattarna.

Vi bär alla ett ansvar för att minska våra klimat- och miljöavtryck. För att förstå vilken som är den mest hållbara vägen måste man genomföra en noggrann kartläggning och analys.  Socialstyrelsen gjorde tidigt klart att en sådan analys var för komplex för att ingå i rapporten. En sådan har därför inte genomförts. 

Vill vården minska användandet av engångsprodukter är den självklara vägen att köpa in produkter avsedda för återanvändning. På så sätt värnar vi även innovation och produktutveckling i stället för att konservera gammal teknik. 

Miljöarbetet är viktigt men vi får inte ta genvägar som riskerar patientsäkerheten och tilltron till vården. 

De uppgifter om besparingar för sjukvården som rapporten anger vad gäller hjärtkatetrar, och som även här framförs, bygger på oriktig information. Vi ser att de priser man lutar sig mot i rapporten ligger väsentligen högre än de aktuella upphandlingspriserna. Om man baserar beräkningen på de priser och volymer vi har i verkligheten är marknaden totalt cirka 25 miljoner kronor, vilket omöjliggör besparingar på 65-70 miljoner. 

Sammanfattningsvis ser vi att det är viktigt att utveckla produkter som möter patientens och vårdens behov. Vi menar också att om man vill återanvända en produkt ska man upphandla en som är avsedd för återanvändning. Något annat kan inte vara acceptabelt!  

Cecilia Söderberg, Ordförande Steriltekniska föreningen

Kristina Lockner, Ordförande Riksföreningen för operationssjukvård - RFop

Anna Lefevre Skjöldebrand, Vd Swedish Medtech, branschorganisation för medicinteknik

Lars Carlsson, Grundare, Carlsson Consulting AB

Lennart Philipson, Docent, medicinteknik 

Peter Carstedt, Grundare MOD- Mer organdonation 

Håkan Hedman, Förbundsordförande Njurförbundet

Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev