Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Parkering behövs även i nybyggda bostadsområden”

Parkering bör huvudsakligen ske i anslutning till människors boende. Om det finns en trygg, säker och bra parkering i anslutning till boendet så underlättas valet av andra färdmedel till arbetet och andra aktiviteter. Det skriver Sveparks vd Lena Karlsson som uppmanar kommunerna att ta ett mer samlat grepp kring sin parkeringsplanering.

Publicerad: 13 augusti 2020, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är nog alla överens om att resa med bil dagligen till och från våra arbeten i tätbebyggda områden inte är hållbart framöver”, skriver Lena Karlsson.

Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

Kommuner

Just nu pågår en många diskussioner om att dramatisk minska vår parkeringsnorm i nybyggda bostadsområden. Ett antal olika rapporter presenteras kring vad en minskad parkeringsnorm skulle betyda i form av minskade kostnader egen bil ska ersättas med olika delningstjänster och annat resande i vår vardag.

Vi är nog alla överens om att resa med bil dagligen till och från våra arbeten i tätbebyggda områden inte är hållbart framöver. Ambitionen att resa mer kollektivt, cykla eller gå i högre utsträckning är självklart bra både ur miljö och hälsoperspektiv.

Svepark som är branschorganisation för parkering i Sverige arbetar mycket med att få till bra ändamålsenliga och rätt utnyttjade parkeringar. Många av Sveparks medlemmar arbetar med nya lösningar för parkeringar, som har mer inriktning mot olika mobilitetslösningar. De nya anläggningar som planeras eller renoveras tar sin utgångspunkt i att man ska resa på ett klokare, smartare och mer miljövänligt sätt. Det betyder också att våra anläggningar där bilar ska stå måste vara rätt placerade.

Huvuddelen av parkering bör ske i anslutning till människors boende. Om man drastiskt minskar parkeringsnormen vid boende men har kvar parkeringar vid arbetsplatser ökar incitamentet att ta bilen till arbetet, eftersom det är där det finns plats för bilen att stå parkerad. Om det finns en trygg, säker och bra parkering i anslutning till boendet så underlättas valet av andra färdmedel till arbetet och andra aktiviteter.

Det är heller inte särskilt anmärkningsvärt att det finns fyra gånger fler parkeringsplatser än bilar i Sverige. En stor del av parkeringsplatserna finns ju i anslutning till köpcentrum, arenor, arbetsplatser, och fritidsanläggningar. Helt enkelt vid mötesplatser för människor i samhället. Dessa parkeringsplatser är inte utbytbara mot parkeringsplatser vid sitt boende.

Svepark anser att det vore mycket bra om kommunerna minskade sina parkeringar på den allmänna platsmarken, det vill säga på gatan, om det finns överskott på parkeringar på så kallad tomtmark eller kvartersmark. Det vore både trevligt och bra om vår gemensamma gatumark i högre utsträckning kan användas för annat än uppställning av bilar. Det är också viktigt att långtidsuppställning av bilar inte ska förekomma på vår gemensamma mark. Vid långtidsuppställning på tomtmark/kvartersmark kan priset mer anpassas till den verkliga kostnaden. Tyvärr ser vi många exempel på att kommunerna inte begränsar parkering på gatumarken i den utsträckning som är nödvändig.

Svepark är också mycket positiv till olika mobilitetslösningar i nybyggda områden. Våra medlemmar tar mycket aktivt del i och medverkar till att skapa moderna och bra mobilitetslösningar som har till syfte att minska privat bilinnehav och bilåkande. Andra faktorer att beakta i planeringen handlar om att ta hänsyn till parkeringsbehovet av alla fordonsslag.

Det är inte ovanligt att se överbelastade cykelparkeringar i våra bostadsområden och elsparkcyklar som är uppställda lite hur som helst. Dessutom har antalet hemleveranser ökat enormt i och med våra förändrade köpbeteenden. Parkering eller definierade lastzoner för leveranser bör också beaktas i planeringen. För många som bor utanför de tätast bebyggda områdena är bilen en del av resan och därför måste också bra platser för omstigning till annat resande planeras och tillgodoses.

Det allra viktigaste när man planerar parkering är att se till att det samnyttjas och att vänja människor vid att gå en bit till sin parkering. En inventering av de parkeringsanläggningar som byggdes under framförallt 1970 och 1980 talen bör påbörjas i kombination med upprustning. Anta att de kan komma att tillgodose delar av nuvarande parkeringsbehov så att vi undviker att bygga nytt? Det är både smart, kostnadseffektivt och klokt.

Sammanfattningsvis uppmanar Svepark kommunerna att ta ett mer samlat grepp kring parkeringsplanering över ett större område där ett samlat behov av parkering för alla fordonsslag inklusive olika delningstjänster av bil kan tillgodoses. Svepark bidrar självklart med våra gedigna erfarenheter i ämnet.

Lena Karlsson, vd Svepark

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev