söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”På tiden att EU närmar sig medborgarna”

Det är viktigt att det lokala och regionala perspektivet får ta plats i EU, skriver Apostolos Tzizikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande, och Jelena Drenjanin, SKR.

Publicerad: 8 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Apostolos Tzizikostas, ordförande för Europeiska regionkommittén. Jelena Drenjanin, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning för EU-frågor. Foto: Fred Guerdin, Thomas Carlgren


Ämnen i artikeln:

SKREU

Europeiska regionkommitténs ordförande, som företräder EU:s samtliga regioner och kommuner, besöker Sverige 8 till 9 juni. Besöket genomförs bland annat för ett panelsamtal i Göteborg om demokrati och medborgarinflytande.

Majoriteten av all lagstiftning i Sverige har sitt ursprung i EU. På många områden, som miljö och klimat, är besluten i EU långt viktigare än de som tas av ett enskilt land. Ändå är det fortfarande svårt att skapa ett allmänintresse för vår gemensamma union på samma sätt som för den nationella politiken och allmänhetens förtroende för EU är dessvärre fortfarande lågt. Det här måste förändras. Vi måste bli bättre på att förklara och visa vad EU har för betydelse i vardagen. Och här blir det viktigt att det lokala och regionala perspektivet får ta plats i EU.

LÄS MER: Så ska politikerna undvika att bryta mot GDPR 

Pandemin och den brutala invasionen av Ukraina har visat att EU är beroende av sina regioner, städer och kommuner. Kriget är en påminnelse om att EU:s 27 medlemsstater, trots sina skillnader, är nära förbundna av ett åtagande om fred, gemensamma grundläggande värden, demokrati och solidaritet. Modiga borgmästare i Ukraina står sida vid sida med sina kommuninvånare, medan de polska, rumänska och ungerska gränsregionerna ger stöd och skydd till en stor andel av de över sex miljoner ukrainska flyktingarna. 

I EU:s medlemsstater stödjer regioner och kommuner även miljontals ukrainska flyktingar på andra sätt och ger dem tillträde till arbetsmarknaden, bostäder, utbildning och andra sociala tjänster. EU har snabbt gett stöd till lokala och regionala myndigheter och gjort det möjligt för dem att använda outnyttjade EU-medel för att hjälpa till att hantera den nya krisen. EU är en mycket viktig kraft för att bidra till att kriget i Ukraina får ett slut och – inte minst – till att Europa och andra delar av världssamfundet bidrar till att återuppbygga Ukraina.

Under mer än tio år har EU:s opinionsundersökningar visat att allmänheten har störst förtroende för den lokala och regionala nivån. Skälet är enkelt: det är en del av människors dagliga liv, där finns en direkt lyhördhet och respons för behov och önskemål. Det här gör att Europeiska regionkommittén, som företräder EU:s alla regioner och kommuner, har en viktig roll att spela för att överbrygga klyftan mellan EU och dess medborgare. Även konferensen om Europas framtid, som under ett år har gjort det möjligt för EU:s invånare att diskutera det framtida unionssamarbetet, visar en tydlig önskan: Det behövs en större öppenhet och inkludering och ett större fokus på hållbarhet och säkerhet i EU. 

Hur EU agerar för att skydda flyktingar, och hanterar klimatkrisen och den ekonomiska återhämtningen efter pandemin, kommer att forma medborgarnas åsikter inför valet till Europaparlamentet 2024. Tiden fram till dess är därmed avgörande för att stärka känslan av att unionen betyder något i alla invånares liv. 

Nästa vår är det Sveriges tur att ta över ordförandeklubban för EU:s ministerråd. Under ett halvår kommer Sverige därmed att ha ökade möjligheter att påverka vilka prioriteringar och frågor som står i fokus. Sveriges regering har just gått ut med den övergripande inriktningen för ordförandeskapet, samt meddelat i vilka kommuner och regioner som en del av mötena förläggs i. 

Vi hoppas att Sverige under ordförandeskapet tar chansen att driva på att EU närmar sig medborgarna samt att få alla medlemsstater att värna och respektera såväl jämställdhet som jämlikhet. Vi vill även sätta ljuset på att det lokala och regionala perspektivet får ett större inflytande i den nödvändiga digitala omvandlingen och att närhetsprincipen värnas när EU-beslut fattas i dessa frågor. Vi vill dessutom se ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågor med stödjande förutsättningar för kommuner och regioner. EU:s regelverk och initiativ får bäst resultat om man undviker detaljkrav som försvårar för till exempel bioenergi, biodrivmedel, fjärrvärme, energiutvinning ur avfall och energieffektivisering.

Vi utmanar även Sverige som ordförandeland att kraftfullt bidra till att stärka den lokala och regionala demokratin i hela EU. Vi som företräder EU:s alla regioner samt svenska kommuner och regioner ser fram emot att få bidra i det viktiga arbetet.

Apostolos Tzizikostas
Ordförande för Europeiska regionkommittén 

Jelena Drenjanin
Ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning för EU-frågor

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SKREU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev