onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Övergrepp på personer med autism måste upphöra

Hur många missförhållanden och övergrepp i bostäder enligt LSS måste vi se innan det blir krav på utbildning för personalen? Det finns inga genvägar, menar Autism- och Aspergerförbundet, som uppmanar socialminister Lena Hallengren (S) att omgående initiera en kompetenssatsning och säkerställa att Ivo:s tillsyn är rättssäker.

Publicerad: 27 februari 2020, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Kvaliteten i en LSS-bostad är till stor del beroende av personalen och hur de i samspel med den som får stöd kan tillgodose behovet av omvårdnad, stöd och service”. Foto: Teodor Lazarev / Colourbox


Ämnen i artikeln:

KvalitetRättssäkerhetNPFIvoLSSLSS-boendenKompetensutveckling

Med förtvivlan har Autism- och Aspergerförbundet än en gång bevittnat svåra missförhållanden, bristande kompetens och rena övergrepp i bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Dicks situation uppmärksammades i media våren 2019 då det uppdagades att han blivit hotad med våld av personalen i sin dåvarande bostad. En flytt till en annan LSS-bostad i Oskarström skulle innebära ett slut på övergreppen mot Dick. I stället konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) vintern 2020 även brister i Dicks nya LSS-bostad.

Fallet Robin lyftes i början av februari 2020 av Uppdrag granskning. Programmet visade att Robin under flera år blivit inlåst och att kontakten med anhöriga blivit alltmer sporadisk. Som en konsekvens av missförhållandena har Robin tappat många av sina förmågor. I det här fallet kan, förutom bristande kompetens bland personalen, också konstateras att Ivo har brustit i sin tillsyn.

I båda fallen handlar det om personer med autism och intellektuella funktionsnedsättningar, som själva inte kan förmedla hur de upplever sin situation. Till det yttre har de båda LSS-bostäderna sett ut att erbjuda en bra och trygg hemmiljö. Men bakom stängda dörrar har verkligheten varit en helt annan.

Kvaliteten i en LSS-bostad är till stor del beroende av personalen och hur de i samspel med den som får stöd kan tillgodose behovet av stöd och service. Det är särskilt viktigt för personer med ett stort behov av stöd där en stor del av tiden levs i hemmet. En god kvalitet karaktäriseras av att de personer som bor där själva känner att de lever ett bra liv. När den som får stöd inte själv kan förmedla sina tankar ställs betydande krav på kompetens. De som ska stödja måste därför tillförsäkras förmågan och möjligheterna att ge ett adekvat stöd.

För att arbeta i bostäder enligt LSS krävs i dag ingen utbildning. Det som finns är utbildningsrekommendationer. Det räcker uppenbarligen inte. Autism- och Aspergerförbundet har under många år krävt genomgripande kompetenssatsningar för personal och chefer inom LSS-verksamheter. Så länge det inte finns krav på utbildning så kan man inte heller förvänta sig att det som nu händer Dick och Robin inte kommer att hända igen. Det händer hela tiden och det är fler som drabbas. Det vittnar våra medlemmar om.

Många bostäder enligt LSS utbildar sin personal. Dessa bostäder fungerar väl och drivs av engagerade och kompetenta människor som gör sitt yttersta för att skapa ett gott och värdigt liv åt dem som bor i bostaden. Precis så som det var tänkt med LSS. De har förstått att det är en investering att satsa på sin personal, att kontinuerligt fortbilda och handleda utifrån de förutsättningar och förhållanden som råder på deras arbetsplats. Vi tror att personal som är kompetenta både trivs och gör ett bättre jobb. Dessutom stannar de kvar på arbetsplatsen, vilket skapar kontinuitet, något som är särskilt viktigt för personer med autism.

Nu uppmanar vi socialminister Lena Hallengren (S), som ytterst ansvarig, att omgående agera enligt följande:

Krav på adekvat utbildning för personalen. Initiera en kompetenssatsning för personal och chefer inom bostäder enligt LSS. Arbetar man med personer med autism ska man få adekvat utbildning för det. Lika viktigt är det att också bygga in ett system med kontinuerlig kompetensutveckling och handledning för personalen. Personalen måste lära sig om LSS – varför lagstiftningen finns och vad den innebär.
Tillsynen av Ivo ska vara en garant för rättssäkerhet. Utgå från den aktuella situationen och se över och utvärdera bristerna i tillsynen. Hur kan tillsynen och Ivo:s uppdrag förbättras? Ivo:s arbete ska vara en garant för att missförhållanden och övergrepp inte sker. Ivo:s inspektioner ska hålla lika god och hög kvalitet oavsett var de utförs. Om en utvärdering visar att regelverket måste förbättras så ska det göras. Rättssäkerheten måste upprätthållas.

Ulla Adolfsson, ordförande Autism-och Aspergerförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev