onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Över hälften av barnmorskorna har funderat på att säga upp sig”

En tung arbetsmiljö och missnöje med lönen är de två viktigaste orsakerna enligt en ny rapport, skriver Eva Nordlund, Svenska barnmorskeförbundet och Magnus Nordström, SRAT.

Publicerad: 11 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Eva Nordlund, ordförande Svenska barnmorskeförbundet. Magnus Nordström, ordförande SRAT. Foto: Elisabeth Ubbe, Stefan Bohlin


Ämnen i artikeln:

BarnmorskorArbetsmiljö

Svenska barnmorskeförbundet och fackförbundet SRAT publicerar nu en rapport som visar att barnmorskor trivs väldigt bra med sitt yrke. Trots det har 54 procent av de tillfrågade funderat på att säga upp sig det senaste året. En tung arbetsmiljö med för lite möjlighet till återhämtning och missnöje med lönen är de två viktigaste orsakerna.

Många av de 1098 barnmorskor som svarat på vår enkät beskriver också att de inte kan använda sin barnmorskekompetens fullt ut, på grund av tidsbrist och en alltmer medikaliserad förlossningsvård. Även möjligheten till kompetensutveckling brister. Detta trots att barnmorskeyrket kräver uppdatering och utveckling för att barnmorskorna tillsammans med andra professioner ska kunna upprätthålla patientsäkerheten och ge evidensbaserad vård.

LÄS MER: Akademiska spred fel uppgifter om kritiserad löneförhöjning

Barnmorskor, och tidigare jordgummor och hjälpkvinnor, har funnits i det svenska sjukvårdssystemet så länge någon kan minnas. Som situationen är nu saknas barnmorskor i alla regioner. Kvalitén på den vård som barnmorskor ger riskerar att försämras när annan personal används för att lösa bemanningssituationen. Det är en beklaglig utveckling.

Vår rapport bygger på en medlemsenkät till yrkesverksamma barnmorskor i spridda åldrar. De arbetar i hela Sverige och på vitt skilda arbetsplatser. Undersökningen visar att deltidsarbete och arbetsmiljö hänger ihop. Över hälften (51 procent) av barnmorskorna arbetar deltid och den främsta anledningen är den höga arbetsbelastningen. Där finns barnmorskeresurser som kan stärka bemanningsläget!

Men om barnmorskor ska kunna arbeta heltid krävs kraftfulla arbetsmiljösatsningar från arbetsgivarna. Det behövs en förändring av arbetstiderna och ett sänkt heltidsmått eller arbetstidsmodeller som ger möjlighet till verklig återhämtning både på arbetstid och mellan arbetspassen. Det är också viktigt att få fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Nära hälften, 44 procent, av barnmorskorna känner oro för att inte få sin önskade semester. Vikarier saknas oftast och pressen är stor på barnmorskor att lösa vården sommartid.

Svenska barnmorskeförbundet och SRAT vill:

att arbetsgivare vidtar åtgärder när det gäller schemaläggning, och har en semesterplanering som gör att det blir attraktivt att utbilda sig, arbeta och utvecklas inom barnmorskeprofessionen

att arbetsgivare ser till att barnmorskor får en individuell kompetensutvecklingsplan och kraftigt förbättrade möjligheter till fördjupning eller specialisering i sin profession

att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tar del av resultaten i vår enkät och vidtar åtgärder som underlättar för regionerna att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar

att arbetsgivare tar del av resultaten i vår enkät och arbetar strategiskt för att få barnmorskor att stanna i sitt yrke

att arbetsgivare tillsammans med SRAT och Svenska barnmorskeförbundet arbetar för en hållbar arbetsmiljö som gör att fler barnmorskor orkar arbeta heltid.

Barnmorskans arbete har alla förutsättningar att fortsatt vara ett attraktivt framtidsyrke som kan locka morgondagens vuxna. Det är oerhört roligt, viktigt och givande att verka som barnmorska i Sverige! Men arbetsgivare och makthavare behöver vara lika oroade som vi när det gäller resultaten i rapporten. Slit inte ut den profession som står beredd att hjälpa, vårda och behandla kvinnor, familjer och ungdomar. Nu krävs krafttag och samarbete för att stärka kompetensförsörjningen med fler barnmorskor.

Eva Nordlund, ordförande Svenska barnmorskeförbundet

Magnus Nordström, ordförande SRAT

Svenska barnmorskeförbundet är en del av Sacoförbundet SRAT sen 2019. Svenska barnmorskeförbundet är barnmorskornas professionella organisation och samarbetar med SRAT i de fackliga frågorna. 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BarnmorskorArbetsmiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev