tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Otydliga regelverk förvärrar bostadsbristen”

Vi vill möta efterfrågan på kollektiva bostadsformer. Men otydliga regler öppnar för oseriösa aktörer som är ute efter snabba pengar, skriver debattörer från fyra bostadsbolag.

Publicerad: 24 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Katarina Liljestam-Beyer, Jonas Hansson, Patrik Emanuelsson och Mattias Tegefjord.

Foto: Fredrik Hjerling, Elvira Pihl


Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Sverige behöver en mångfald av hållbara bostadsformer som täcker hela livets behov på ett klimatsmart sätt. Men otydliga regelverk sätter käppar i hjulet för den efterfrågade bostadsformen delningsboende, det som internationellt kallas coliving. Otydligheten i regelverket öppnar upp för oseriösa aktörer som är ute efter snabba pengar, på bekostnad av långsiktiga aktörer. Med ett tydligt regelverk kan bostadsformen bli ett hållbart komplement i bostadsmixen.

Bostadsbristen minskar Sveriges attraktionskraft globalt då vi har svårt att erbjuda bostäder anpassade för den internationella expertis som finns på en rörlig, global arbetsmarknad.

LÄS MER: Oro över gigantiska löften om bostadsbyggande i Stockholm: ”Allvarligt läge”

Stockholms Handelskammare visade 2022 i rapporten ”Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar” att var tredje företag har haft problem med att rekrytera personal beroende på bostadssituationen. Rapporten visar också att företagen allt oftare behöver ordna med bostäder för att attrahera rätt arbetskraft. För att möta behovet av fler bostäder, och därmed stärka Sveriges attraktionskraft på en global arbetsmarknad, är det nödvändigt att låta nya sätt att bo ta plats på marknaden under ordnade former.

Coliving, eller delningsboenden, är en kollektiv bostadsform där bostadsgästerna delar gemensamma ytor som vardagsrum och kök med varandra. Dessa ytor är ofta fullt utrustade och möblerade. Det kan även ingå viss service, till exempel internet och städning. Det innebär mer plats för att umgås, jobba eller plugga. Bostadsformen är resursmässigt, ekonomiskt och socialt hållbar och efterfrågas av allt fler. Den är anpassad för en målgrupp som förutom tak och väggar vill ha ett socialt sammanhang.

Bland aktörer som vill möta efterfrågan på colivingbostäder finns såväl allmännyttiga bostadsbolag som privata bostadsbolag. Det vi har gemensamt är synen på coliving som en samhällsnyttig bostadsform som utgör ett komplement på dagens bostadsmarknad.

Men det finns en hel del utmaningar. Delningsboende är i dag inte definierat som bostadsform i Sverige ­– något som ställer till det både för oss aktörer och för de boende. I dag kan oseriösa aktörer utnyttja otydligheten i regelverket för att på kort sikt tillskansa sig snabba pengar på de boendes bekostnad. Boende hamnar i kläm, en efterfrågad bostadsform riskerar att få dåligt rykte, och långsiktigt hållbara aktörer vågar inte investera.

Med ett hållbart regelverk, som definierar bostadsformen med tydliga spelregler, går dagens problem att lösa och vi kan skapa fler yteffektiva och trygga bostäder. Det inger därför hopp när Sveriges nya bostadsminister Andreas Carlson (KD) tydligt markerar att det behövs fler typer av bostäder som möter människors behov och efterfrågan under livets olika skeden. Vi delar regeringens syn på detta och ser behovet av ett hållbart regelverk för coliving som en del i det arbetet.

Det har länge pågått diskussioner om större strukturreformer av bostadsmarknaden, som med all säkerhet är nödvändiga. Men det går också att med mindre justeringar snabbt skapa förutsättningar för fler bostäder. Därför lanserar vi nu Svenska colivingförbundet, som arbetar för ett hållbart regelverk med förutsättningar för seriösa och långsiktiga coliving-aktörer.

Regering, riksdag och kommuner behöver tydliggöra regelverket för coliving och skapa långsiktiga spelregler, för att fler bostäder ska kunna byggas.

Katarina Liljestam-Beyer
Ordförande Svenska colivingförbundet och vd, Colive AB

Jonas Hansson
VD, Helsingborgshem

Patrik Emanuelsson
VD, Heba fastighets AB

Mattias Tegefjord
VD, Uppsalahem

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev