måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Orimligt av SBAB att neka samfälligheter lån

Samfällighetsmedlemmar hos Villaägarna vittnar om att SBAB säger ”blankt nej” till långivning, med motiveringen att samfälligheter inte har pantbrev. Det är en både märklig och oacceptabel inställning. Som ägare av statliga SBAB måste regeringen sätta ned foten, skriver Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson.

Publicerad: 4 juli 2019, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”En ägare till en fastighet som ingår i en samfällighet är alltid delaktigt ansvarig för samfällighetens gemensamma ekonomi,” skriver Håkan Larsson.

Foto: fantazista/Colourbox


Ämnen i artikeln:

CivilsamhälletInfrastrukturinvesteringarFastigheter

Samfällighetsföreningar har en stor och viktig roll i det svenska civilsamhället. De hanterar gemensamma anläggningar som samhället bedömt ineffektiva att driva i offentlig regi, som enskilda vägar, parkeringsplatser, lekplatser, värmesystem och liknande. Trots det ges samfälligheter ofta mycket ofördelaktiga villkor, när de tar upp lån för att förvalta anläggningarna.

För att kunna sköta det löpande underhållet och större renoveringar behöver samfälligheter ibland ta upp lån, men det är ofta svårt. Och när lån ges handlar det ofta om så kallade ”blancolån”, med flera gånger högre ränta än vad exempelvis en bostadsrättsförening hade erbjudits. Det är märkligt med tanke på den viktiga roll samfälligheter har och deras starka juridiska ställning.

En ägare till en fastighet som ingår i en samfällighet är alltid delaktigt ansvarig för samfällighetens gemensamma ekonomi. Samfällighetsföreningens juridiska ställning är så stark att om medlemmen inte gör rätt för sig ekonomiskt kan samfällighetsföreningen direkt vända sig till Kronofogdemyndigheten för att utkräva pengarna.

Samfällighetsföreningen har dessutom så kallad ”förmånsrätt” framför andra fordringar som finns i fastigheten. Det betyder att samfälligheten har ”bästa rätt” vid en eventuell exekutiv försäljning av fastigheten och föreningen får utdelning före inteckningar (pantbrev) i fastigheten.

Mot bakgrund av att samfällighetsföreningar har goda möjligheter att ”driva in” fordringar, är det förvånande att många banker erbjuder dessa föreningar ofördelaktiga villkor vid långivning. Det är också en mycket otillfredsställande situation, med tanke på att samfälligheter ofta hanterar anläggningar som samhället annars hade haft ansvar för. Att samfälligheter får betala många gånger högre ränta än bostadsrättsföreningar är orimligt.

Bostadsminister Per Bolund (MP) måste sätta sig ned med Svenska bankföreningen och bena ut varför banker är försiktiga att låna ut pengar till samfälligheter. Om det är så att banksidan upplever att lagstiftning och regelverk behöver tydliggöras, bör regeringen göra nödvändiga förändringar.

Till dess att eventuella nya regelverk finns på plats har SBAB en viktig funktion att fylla, eftersom det är en statlig bank och eftersom samfälligheter ofta förvaltar infrastruktur som har stor vikt för samhället. Sedan år 2017 har SBAB aktivt konkurrensutsatt bolånemarknaden. Det är bra och har pressat bolåneräntorna för landets småhusägare.

När det gäller samfälligheter är SBAB emellertid inget föredöme. Tvärtom. Samfällighetsmedlemmar hos Villaägarna vittnar om att banken säger ”blankt nej” till långivning, med motiveringen att samfälligheter inte har pantbrev. Det är en både märklig och oacceptabel inställning. Som ägare av statliga SBAB måste regeringen sätta ned foten.

I dag erbjuder SBAB bostadsrätter lån ”tryggt och till bra ränta”. Samfälligheter ska givetvis ha lika goda lånevillkor som bostadsrätter.

Håkan Larsson, chefekonom Villaägarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev