Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Öppna böcker kan stoppa kommunalt slöseri

Fler kommuner borde låta kommuninvånarna ta del av räkenskaperna. När politiker och tjänstemän vet att de har fler ögon på sig ökar drivkrafterna att hålla kostnaderna nere.

Publicerad: 4 april 2019, 11:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Västra GötalandRevision

Öppenhet och transparens i den kommunala organisationen är demokratiska värden som vi politiker ständigt behöver slå vakt om. Kommunen finns till för sina invånare och ska därför tåla att granskas. Därför har Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna – föreslagit att det ska bli möjligt för boråsarna att själva kunna granska kommunens räkenskaper. Det vore en stor vinst för den kommunala demokratin.

Svensk offentlighetsprincip har sin grund i 1776 års tryckfrihetsfriordning och är en av den svenska demokratins viktigaste hörnstenar. Dess principer om öppenhet och transparens är helt nödvändiga för boråsarnas möjlighet utkräva ansvar från politiker och offentliganställda. När det finns en tröskel som gör att många drar sig för att begära ut handlingar och engagera sig i kommunens utveckling. Det vill vi ändra på.

Vi har föreslagit att Borås Stad ska börja använda sig av redovisningsprincipen Open books accounting (Öppna böcker). Det innebär att alla kommunens räkenskaper ska kunna granskas utan att särskild begäran behöver göras. Det skulle exempelvis kunna ske via en portal på kommunens hemsida, som alla kommunivånare får eller kan få tillgång till.

Flera svenska kommuner har redan tagit steg i riktningen mot öppna böcker. Till exempel har Göteborgs Stad valt att tillgängliggöra alla inkomna leverantörsfakturor på sin hemsida. Vi anser att man i Borås borde gå steget längre och offentliggöra alla kontohändelser, utom de som måste beläggas med sekretess.

Öppna böcker skulle inte bara underlätta boråsarnas möjlighet att granska, utan dessutom göra livet enklare för oss som granskas. Med dagens system behöver enskilda tjänstemän periodvis lägga mycket tid och energi på att ta fram handlingar som begärts ut. Vårt förslag skulle skapa utrymme för dem att lägga mer tid på sina ordinarie arbetsuppgifter och generera större nytta för kommuninvånaren.

En mer transparent redovisning skulle också ge ökad ordning och reda i kommunens verksamhet och kunna bidra till att förebygga och upptäcka slöseri med skattemedel. När politiker och tjänstemän vet att de har fler ögon på sig, ökar det sannolikt drivkrafterna att undvika onödiga kostnader och fördyringar.

Större mått av öppenhet och transparens kring kommunens redovisning skulle göra Borås till en föregångskommun ur ett demokratiperspektiv. Vi hoppas verkligen att fler kommuner är beredda att ta efter vårt initiativ.

Niklas Arvidsson, kommunalråd i opposition (KD), Borås

Annette Carlson, kommunalråd i opposition (M), Borås

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Västra GötalandRevision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev