Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ompröva ert beslut om krav på läkarintyg, Försäkringskassan!

Det vore mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna bara för ett intyg. Det skriver Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnds presidium Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M) och Anna-Lena Hogerud (S), som skarpt ifrågasätter Försäkringskassans beslut att återinföra kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning eller ersättning för vård av barn.

Publicerad: 26 oktober 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns all anledning till att hålla i och hålla ut och vidta de åtgärder som bidrar till en minskad smittspridning och onödig belastning på vården, menar skribenterna.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FörsäkringskassanSjukskrivningarRegion SkåneCovid-19

Nyligen meddelade Försäkringskassan att de från och med den 1 november 2020 tänker återinföra krav på läkarintyg i samband med ansökan av sjukpenning eller ersättning för vård av barn (vab). Kraven avskaffades i mars i syfte att avlasta vården, vilket var mycket bra och gav läkarna det andrum som de behövde.

Försäkringskassan motiverar bland annat beslutet på följande vis: ”Vi ser att vården har avsevärt mycket mindre belastning”. Vi som ansvariga sjukvårdspolitiker i Region Skåne reagerar skarpt på detta, särskilt då detta inte ens har diskuterats med berörda parter i vårdprofessionen.

Det stämmer i viss utsträckning att vården har fått en mindre belastning, men samtidigt ser vi oroväckande signaler runtom i hela Sverige, där smittan ökar ytterligare. Pandemin är långt ifrån över och vi behöver göra samlade insatser mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter för att dämpa smittspridningen runtom i landet.

Parallellt som covid-19-pandemin blir allt värre har även antalet patienter som är i behov av sjukhusvård ökat. För att exemplifiera har antalet patienter med konstaterad covid-19 som vårdas på sjukhus i Skåne ökat. Genomsnittet per vecka låg på 11,2 patienter för två veckor sedan. För vecka 42 är motsvarande genomsnitt 16 patienter per vecka. Under fredagen (23/10) vårdades 30 patienter på sjukhus. För att understryka allvaret i rådande situation – antalet smittade skåningar är nu i genomsnitt över 100 per dag. Det är den högsta nivån någonsin av bekräftade fall. Det beror till stor del på att fler provtas nu jämfört med i våras. Men det är också ett faktum att en större andel av de som provtas för covid-19 är positiva nu jämfört med för några veckor sedan.

I Skåne ökar nu reproduktionstalet (R-talet) på kort tid från 0,9 till 1,6. Detta innebär en snabb ökad belastning på primärvården redan nu. Med tanke på Skånes snabba ökning i antalet smittade vore det mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna bara för ett intyg. Det tillför inget i medicinska termer och ökar snarare risken att smittas på vårdcentralen för dem som verkligen behöver ett läkarintyg och tillhör en riskgrupp.

Vi måste därför fortsatt arbeta tillsammans som en helhet. Kommuner, regioner och statliga myndigheter har ett fortsatt viktigt uppdrag i att tillsammans med medborgare och vårdpersonal minska smittspridningen. 

Genom gemensamma och samlade insatser har vi tidigare i år fått bukt på smittspridningen. Det behöver vi fortsätta med. När vi tar ett samlat ansvar på både individ- och samhällsnivå klarar vi av kriser på ett bättre sätt. Det finns därför all anledning till att hålla i och hålla ut och vidta de åtgärder som bidrar till en minskad smittspridning och onödig belastning på vården.

Vi anser därför att de lärdomar och goda erfarenheter som pandemin medfört behöver fortsatt bejakas. En sådan sak är det temporärt avskaffade kravet på läkarintyg vid ansökan för sjukpenning och vab.

Hälso- och sjukvården behöver avlastas från vad som för närvarande kan beskrivas som onödig administration. Vården behöver alltjämt andrum för att prioritera det som är viktigt: att bekämpa covid-19. Det är av yttersta vikt, inte minst nu, när smittan ökar. Pandemin är allt annat än över och det finns risk för att trycket på vården blir värre.

Myndigheter och politiker behöver tillsammans vidta nödvändiga åtgärder för att göra medborgarnas och vårdpersonalens vardag i rådande pandemi enklare. Pandemin är allt annat än över. Låt oss därför göra gemensam sak för att se till att vården får den lugn och ro som den fortsatt behöver.

Gilbert Tribo, regionråd (L) ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Anna Mannfalk, regionråd (M) 1:e vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Anna-Lena Hogerud, oppositionsråd (S) 2:e vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev