Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Om vi vågar tänka nytt kring stambanor kan det gå snabbt”

Vi vill lyfta den nytta som hela landet får av en modern järnväg mellan Västsveriges och Smålands största städer. Nya stambanor skulle knyta ihop Götaland och möjliggöra pendling på samma sätt som är självklart i Mälardalen, replikerar Västsvenska handelskammarens Stefan Gustavsson och Markus Ottemark.

Publicerad: 22 november 2021, 12:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det råder kapacitetsbrist på stora delar av Västra stambanan och värst är det mellan Göteborg och Alingsås, skriver Stefan Gustavsson och Markus Ottemark.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

JärnvägInfrastrukturinvesteringarVästra Götaland

I en debattartikel i Dagens Samhälle uttrycker sju regioner i Mälardalen frustration över att ”växelfel och slitna spår drabbar pendlarna, företagen och inte minst klimatet”. Deras frustration är förståelig, men mellan Jönköping och Borås, som tillsammans har fler invånare än Uppsala, finns inga spår, inte ens ett slitet. Och eftersom järnvägen mellan Göteborg och Borås, Västsveriges två största städer, är enkelspårig så drabbas den ytterst sällan av växelfel. Så ser läget ut i Västsverige.  

LÄS OCKSÅ: Regioner: Bristande infrastruktur hindrar vår gröna nystart 

I stället för att beklaga oss vill vi hellre lyfta den nytta som hela landet får av en modern järnväg mellan Västsveriges två största städer och Smålands största, samt av ytterligare ett dubbelspår på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg.    

Västra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg – den är länken mellan landets två största städer och mellan Göteborgs hamn och företag över hela landet. Via Västra stambanan är hamnen sammankopplad med inlandsterminaler i Skaraborg, Mälardalen, Gävleborg och Norrland. Cirka 30 godståg per dag trafikerar hamnen via Västra stambanan. Men det råder kapacitetsbrist på stora delar av banan och värst är det mellan Göteborg och Alingsås.   

Där delar långsamma gods- och pendeltåg spår med snabba region- och X2000-tåg. ”Vi står stilla i väntan på att släppa förbi ett snabbare tåg” eller ”vi har fastnat bakom ett långsammare tåg” är vanliga utrop i tågens högtalarsystem. Hur det låter i förarhytten på godstågen som ibland får stå i timmar i skogen på grund av kapacitetsbristen är det få som vet. Här krävs ytterligare ett dubbelspår som skulle lösa flaskhalsen för både människor och gods.   

LÄS OCKSÅ: S: Så riskeras nyindustrialiseringen av hela Norrland 

Att bygga bort samtliga flaskhalsar på Västra stambanan löser enligt Trafikverket endast problemen till år 2040, sedan är det fullt på spåren igen. Att bygga ut järnvägen så att den även klarar trafikefterfrågan efter år 2040 kostar enligt Trafikverket mer än att bygga nya stambanor – men ger ändå lägre nyttor. För att framtidssäkra kapaciteten i södra Sverige krävs därför nya stambanor som avlastar de befintliga som då får plats för fler gods- och regionaltåg och samtidigt kortar restiden mellan Stockholm och Götaland.    

Men framför allt knyter nya stambanor ihop Götaland och möjliggör pendling på samma sätt som är självklart i Mälardalen. På sikt leder en ny järnväg till större arbetsmarknader med stora effekter på sysselsättning, tillväxt och utveckling i hela södra Sverige. I dag tillhör inte ens Göteborg och Borås samma arbetsmarknad. Det är helt unikt för två så stora och närliggande städer.    

Om vi vågar tänka nytt kan det gå snabbt. Enligt Skanska kan nya stambanor byggda på bropelare mellan Sveriges tre största städer färdigställas på tolv år. Metoden ger lägre investeringskostnad än traditionell byggmetod och innebär att nyttorna uppstår i närtid snarare än i en avlägsen framtid.   

LÄS OCKSÅ: ”Ska Jämtland Härjedalen också kunna växa, leva och utvecklas?”

Bättre förutsättningar för effektiv tågpendling i Götaland skulle ha stor betydelse för tillväxten och ge bättre möjlighet att flytta över gods från väg till järnväg, vilket är nödvändigt om Sverige ska klara klimatmålen. När regeringen, oavsett hur den ser ut, våren 2022 presenterar den nationella infrastrukturplanen hoppas vi att ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås finns med liksom ett tydligt besked att nya stambanor ska färdigställas snarast möjligt.     

Stefan Gustavsson
Näringspolitisk chef Västsvenska handelskammaren   

Markus Ottemark
Ansvarig infrastruktur Västsvenska handelskammaren   

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev