Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Om digitala vårdlösningar ska möta behoven måste patienterna involveras”


Resultatet blir mer användarvänligt, behovsbaserat och relevant när patientföreträdare involveras vid utveckling av digitala vårdlösningar, replikerar företrädare för Visiba Care.

Publicerad: 28 maj 2021, 11:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under pandemin har behoven av digitala vårdlösningar ökat dramatiskt, konstaterar debattörerna.

Foto: Dragos Condrea/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

E-hälsaDigital vårdPatienter

I en debattartikel om digitala vårdlösningar i Dagens Samhälle (6/5) lyfter undertecknarna behovet av att involvera informatiker inom hälso- och sjukvården vid utveckling, implementering och utvärdering av digitala vårdlösningar. Detta för att säkerställa att de digitala lösningarna verkligen löser rätt problem, och bidrar till en effektivare och mer tillgänglig hälso- och sjukvård.  Vi håller med om att kompetensen inom professionen måste användas för fortsatt utveckling av svensk sjukvård. Men vi tycker att skribenterna missat en viktig framgångsfaktor vid utveckling av morgondagens digitala vårdlösningar: att involvera patienterna.  

LÄS OCKSÅ: ”Så kan Sverige få en världsledande digital vård”

Om Sverige ska nå regeringens mål att år 2025 bli världsledande inom såväl life science som digitalisering av hälso- och sjukvården, enligt Vision e-hälsa 2025, måste alla relevanta intressenter involveras i arbetet. Patienter och anhöriga som söker råd, vård och omsorg kan bidra med avgörande insikter för att effektivisera och förbättra hälso- och sjukvården. Involverade patienter kan nyttja vården bättre och bidrar därmed till en mer effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser. Till gagn för alla.

När patientföreträdare involveras redan vid utveckling av digitala vårdlösningar, blir resultatet så mycket mer användarvänligt, behovsbaserat, relevant och tillför på så sätt ett större värde. Det har vi konkreta exempel på.

Under pandemin har behoven av digitala vårdlösningar ökat dramatiskt. Under våren 2020 öppnades – bara i vår regi – 800 nya digitala mottagningar i inom loppet av bara några veckor. Efterfrågan ökade kraftigt och antalet patientbesök ökade med 662 procent under 2020. I dag hanteras över 150 000 patientärenden varje månad i vår digitala plattform och regionerna kan erbjuda tillgänglig och säker digifysisk vård genom hela vårdkedjan.

Den digitala plattform vi har utvecklat för sjukvården används inom primär- och specialistvård i över hälften av Sveriges regioner. Den möjliggör för patienter att få råd, diagnos, vård och behandling via digitala kanaler, i meddelandekonversationer eller videobesök med vårdgivare. Den som söker vård kan lotsas vidare till rätt vårdinstans genom AI-lösningen Red Robin (via automatiserad anamnes och triage). 

För att säkerställa att de digitala vårdlösningar vi utvecklar utgår från faktiska behov, tar vi hjälp av en patientpanel. Den består av personer mellan 20 och 80 år som utifrån egna erfarenheter som patient eller anhörig bidrar till att digitala vårdlösningar, appar och webbsidor utgår från verkliga situationer och behov. Funktionerna utvärderas löpande genom att lyssna på direkt feedback från användare. Detta arbetssätt har till exempel hjälpt oss att utveckla voice-over funktioner för synskadade, formulera texter på ett lättförståeligt språk och avgränsa antalet valmöjligheter och förenkla sökfunktioner, efter synpunkter från patientpanelen och användare.  

Genom ökat samarbete mellan alla relevanta aktörer; hälso- och sjukvården, forskare, informatiker, patienter och företag kan digitala vårdlösningar utvecklas och bidra till en ännu mer tillgänglig, effektiv och god hälso- och sjukvård. Gemensamt kan vi arbeta mot regeringens mål att bli världsledande inom digitalisering av hälso- och sjukvården. 

Johan Gustafsson, Vd, Visiba Care

Erica Bonns, Medicinsk chef, Visiba Care

Peter Tyreholt, Produktchef, Visiba Care

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev