Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Okunnig analys från SKR om patientmedverkan

Utvecklingen har länge gått mot mer brukarmedverkan och patientinflytande, men i SKR:s nya förslag behandlas patientorganisationerna styvmoderligt. Det vore olyckligt om vi nu rör oss mot en situation där civilsamhället åsidosätts, till förmån för att professionen bestämmer mer på patienternas bekostnad, skriver Rasken Andreasson, Verdandi.

Publicerad: 28 november 2019, 08:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tyvärr finns det många exempel på att brukarna ses som bråkiga när de kräver sin självklara rätt, skriver debattören.

Foto: Pressmaster/Colourbox


Ämnen i artikeln:

SKRPatientbemötandePatienterCivilsamhället

Vården av patienter och närstående blir bättre om hälso- och sjukvården samverkar med patienter och närstående. Denna självklarhet står att läsa i SKL:s policy för patientmedverkan.

Vi i Verdandi tycker naturligtvis att det är bra att SKR så tydligt tagit till sig den forskning som visar att all vård tjänar på att patienterna själva har möjlighet att medverka med sin kunskap och sina erfarenheter.

Tyvärr stannar intresset för patientmedverkan vid allmänt hållna betygelser. När det gäller hur denna patientmedverkan ska garanteras brister analysen och okunskapen slår igenom.

Nu har ett förslag tagits fram inom SKR som behandlar patientmedverkan. Om detta förslag genomförs så kommer det bli möjligt för vårdgivare att välja bort organisationer med demokratiskt valda företrädare. Civilsamhället – som så ofta hyllas i andra sammanhang – behandlas styvmoderligt. Detta är allvarligt.

Det är inte alltid patienter och brukare har samma prioriteringar och fokus som professionen. Verdandis långa erfarenhet av brukarrevisioner, till exempel genom vårt resurscentrum Brukarkraft, har visat oss vikten av att vård och socialtjänst inte ser ner på dem som behöver vården och omsorgen bäst. Tyvärr finns det också alltför många exempel på att brukarna ses som bråkiga och svåra att ha att göra med när de kräver sin självklara rätt att på sina egna villkor medverka i upplägget av sin egen vård.

Vi behöver bra metoder för att tillmötesgå enskilda brukares behov i vården. Men det uppnås inte med att organisationernas breda kunskap åsidosätts. Brukarinflytande behövs på tre nivåer: individ-, verksamhets- och systemnivå. Ideella organisationer inom vårdsektorn har byggt ett sådant brukarinflytande under decennier, bland annat genom brukarstyrda brukarrevisioner.

Det är inte enbart viktigt att patienter och brukare själva kommer till tals. Det är minst lika viktigt vem som bestämmer hur representationen ska se ut. Det är naturligtvis viktigt att få de enskilda personernas berättelser, men för att rätt strategiska beslut ska kunna fattas måste också det civila samhällets organisationer involveras.

Hos patient- och brukarorganisationer finns ett helhetsperspektiv som alltför ofta saknas hos professionen och de enskilda brukarna. Det är inte upp till vården att handplocka lämpliga kandidater för att medverka på regionernas villkor. Om så sker ställs civilsamhället åt sidan och demokrati och representativitet urholkas. Med detta minskar också möjligheterna till en jämlik vård i hela landet samtidigt som vårdutvecklingen avstannar.

Detta vill inte vi i Verdandi medverka till. Brukarmedverkan måste ske på demokratisk väg. Civilsamhällets organisationer utgör en unik kunskapskälla som visar upp en bredd av erfarenheter som går långt bortom det individuella perspektivet.

Utvecklingen har under en längre tid gått långsamt men ändå i rätt riktning mot mer brukarmedverkan och större inslag av inflytande för de organisationer som samlar medlemmar med gemensamma intressen och erfarenheter. Det vore mycket oroande om den utvecklingen bryts till förmån för att professionen bestämmer mer på patienternas bekostnad. Vi kommer att göra vårt bästa för att det inte sker.

Rasken Andréasson, förbundsordförande, Verdandi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev