måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ökad dataläskunnighet avgörande för välfärden

För att säkerställa en stark välfärd i framtiden behöver offentliga institutioner investera i en ”datakultur”, där medarbetarna vet hur de ska använda data med eller utan AI för att nå insikter och ta beslut. Det skriver Dan Sommer, dataläskunnighetsexpert på Qlik.

Publicerad: 8 maj 2019, 11:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Programmeringskurser behövs redan i grundskolan.

Foto: Colourbox/Sergey


Ämnen i artikeln:

Artificiell intelligensVälfärd

Under 2018 presenterade regeringen en nationell strategi för hur Sverige ska hålla jämna steg i den internationella kapplöpningen för att utveckla artificiell intelligens. Det rådde och råder fortsatt bred konsensus om att långtgående satsningar behövs för att Sverige inte ska halka efter ytterligare på området.

Samtidigt som satsningar på AI är absolut nödvändiga, är de dessvärre inte tillräckliga för att den offentliga sektorn på sikt ska kunna fortsätta säkerställa en stark välfärd i en allt mer digitaliserad värld. Vi behöver även öka kompetensen kopplad till den råvara som AI har i uppdrag att förädla – nämligen data.

Begreppet dataläskunnighet (från engelskans data literacy) syftar på förmågan att tolka, arbeta med, analysera och argumentera med data. Hur är det då ställt med den svenska dataläskunnigheten? Dessvärre anser sig endast en tredjedel (33 procent) av svenska anställda ha förmåga att tolka och använda data. Rent praktiskt riskerar detta att leda till felaktiga och motsägelsefulla analyser av den egna verksamheten, något som av uppenbara skäl kan medföra stora problem.

För att säkerställa en stark välfärd i framtiden behöver offentliga institutioner investera i en ”datakultur”, där medarbetarna vet hur de ska använda data med eller utan AI för att nå insikter och ta beslut. Det handlar lika mycket om att vara medveten om när varken data eller AI ska användas, eller när det gäller att navigera extra försiktigt, exempelvis i förhållande till ”förorenad” data, regleringar av typen GDPR eller etiska frågor.

Att skapa en datakultur är ett omfattande projekt som påverkar en hel verksamhet. Rekrytering av rätt kompetenser och investering i (vidare)utbildning av anställda hör till några av de viktigaste inledande åtgärderna. Interna ”dataambassadörer” kan underlätta att få en datadriven verksamhet i rullning.

Ur ett bredare perspektiv kan vi konstatera att dataläskunnighet bör främjas genom initiativ redan i skolåldern, i likhet med regeringens förslag att låta programmeringskurser i grundskolan och nya inriktningar på gymnasienivå bidra till att lägga grunden för bättre AI-kunskaper.

Detta är inte enbart en fråga om att utbilda en arbetskraft med kompetens som den offentliga sektorn efterfrågar redan i dag (även om det förstås är en viktig faktor). Det handlar även om att förbereda ett samhälle som, i digitaliseringens spår, kommer att ha att göra med mer och mer data för varje år som går.

Tillsammans med rätt tillämpning av AI kommer större dataläskunnighet att stärka den offentliga sektorn. Men vi måste agera snabbt och på flera fronter samtidigt.

Dan Sommer, Senior Director, Global Market Intelligence Lead på Qlik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev