torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Öka tillgängligheten, låt alla få rösta i val!

Vi vill att alla EU-medborgare ska kunna rösta vid nästa EU-val. Därför uppmanar vi nu alla Sveriges kommuner och övriga länder i EU att se vad de kan göra för att öka tillgängligheten, skriver Heléne Fritzon och Lena Hallengren (S).

Publicerad: 24 maj 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I en tredjedel av EU:s medlemsländer är det omöjligt att rösta om man inte själv kan ta sig till vallokalen.

Foto: Härnösands kommun


Ämnen i artikeln:

Tillgänglighet

En av sex medborgare har en funktionsvariation. Men ser man till människors behov av tillgänglighet gäller det i stort sett alla. Nedsatt rörlighet drabbar många under en livstid. Förutom funktionsvariation kan tillfällig nedsatt rörlighet också inträffa när man bryter benet och måste gå med kryckor eller med rullator. För att inte tala om både nedsatt syn och hörsel som drabbar de flesta. Om inte förr så vid ålderns höst.

Ökad tillgänglighet gynnar alla. Det är också ett viktigt sätt att visa att alla människor är viktiga. Alla räknas.

Om några dagar är det val till Europaparlamentet. Men 800 000 EU-medborgare i 16 EU-medlemsländer har berövats sin rätt att rösta i EU-valet på grund av sin funktionsvariation. Detta på grund av att ländernas nationella lagstiftning innebär att förvaltarskap inkluderar att rösträtten fråntas. Men det strider mot grundläggande principer i både EU och FN.

I Sverige är det inte tillåtet att frånta någon sin rösträtt. Men Ungern är ett av länderna som bryter mot principerna. Där tvingas den enskilde individen med funktionsvariation driva ett rättsfall för att försöka återfå sin rösträtt med ett domstolsbeslut.

Dessutom har vi ytterligare flera miljoner EU-medborgare med funktionsvariation som får rösta i teorin men kan inte av praktiska hinder. Det finns inte tillgänglig information och vallokaler är inte anpassade för någon med rullstol.

I en tredjedel av EU:s medlemsländer är det omöjligt att rösta om man inte själv kan ta sig till vallokalen. I två tredjedelar av EU-medlemsländerna kan blinda väljare inte rösta på egen hand. De måste ta hjälp av en annan person. Det visar en ny rapport från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”verkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning att rösta vid val till Europaparlamentet”.

Sverige har likt alla andra EU-medlemsländer skrivit under ”FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Konventionen innehåller bland annat åtagandet att alla människor, oavsett funktionsvariation. har rätt att delta i det politiska livet på lika villkor som andra och möjlighet att rösta.

Trots åtagandet med FN-konventionen visar verkligheten att tillgängligheten tyvärr inte är lika för alla. När Europaparlamentet i höstas röstade om en resolution som uppmärksammade detta röstade Moderaterna och Krisdemokraterna emot.

Den gångna mandatperioden har vi socialdemokrater har drivit frågan i Europaparlamentet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ökad tillgänglighet för alla. Vi har bland annat varit ansvariga ombudsmän i våra utskott för rättigheter för personer med funktionsvariation. Vi har även ansvarat för EU-lagstiftning om krav på ökad tillgänglighet på varor och tjänster. Ett förslag som nyligen klubbades och som träder ikraft om tre år.

Vi har kommit en bit på vägen i Sverige. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk och en talande portal för blinda och synskadade väljare. Vi har även möjlighet att både poströsta hemifrån, förtidsrösta vid utvalda platser utöver att rösta i vallokal på själva valdagen.

Men även i Sverige är valdeltagandet lägre bland medborgare med funktionsvariation. Och under valet i höstas gjorde Myndigheten för delaktighet en granskning av tillgängligheten till vallokalerna, som visade på brister också hos oss. Det är framförallt personer med nedsatt rörelseförmåga och synnedsättning som inte som röstar i lika hög utsträckning. Valdeltagandet bland äldre är högt i Sverige men faller kraftigt efter 80 års ålder, sannolikt på grund av de äldres begränsade fysiska rörlighet.

Vi kan bli bättre. Både i Sverige och i resten av EU. Vi har de tekniska möjligheterna att göra information tillgänglig för alla. Därför kommer vi socialdemokrater driva på för:

■ ökad möjlighet till delaktighet och självständighet genom digitalisering i hela EU
■ avlägsna undantag gällande den fysiska miljön i tillgänglighetslagstiftning
■ främja möjligheten för elektronisk röstning i val i EU
■ trycka på Kommissionen att alla EU-medlemsländer måste erkänna teckenspråk som språk

Vi vill att alla EU-medborgare ska kunna rösta vid nästa EU-val. Därför uppmanar vi nu alla Sveriges kommuner och övriga länder i EU att se vad de kan göra för att öka tillgängligheten för alla äldre och personer med funktionsvariation. Vi kommer att fortsätta driva frågan nationellt och i EU.

Heléne Fritzon, toppkandidat för Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet

Lena Hallengren, socialminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Tillgänglighet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev