Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Öka säkerheten för landets matallergiker

Den 1 januari skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen – dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Astma- och Allergiförbundet har höga förväntningar på att den nya lagen leder till ökad säkerhet för konsumenter med matallergi.

Publicerad: 4 januari 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Över en miljon människor har matallergi i Sverige. Många löper stor risk att få allvarliga livshotande besvär om de äter mat de inte tål. Nu när vi fått en ny lagstiftning som möjliggör skärpta straff förväntar sig Astma- och Allergiförbundet att man använder sig av dessa straff och att skärpningen tas på allvar. Därför kommer vi under 2019 att bevaka den nya lagen för att främja märkning och information om allergener i mat som säljs, samt att höja livskvaliteten för personer med matallergier.

I den nya lagen står:

”Som allvarliga brott ska sådana gärningar betraktas som innebär eller kan innebära en fara för människors liv eller hälsa, som innebär eller kan innebära ett omfattande vilseledande, eller som på ett allvarligt sätt orsakar eller kan orsaka att möjligheten att spåra t ex ett livsmedel försvåras”.

Vi har tidigare krävt att lagstiftningen måste skärpas så att matproducenter som bryter mot lagen och utsätter konsumenter för risk eller skada, får straff som står i relation till de skador som uppstår. I mars 2017 skrev vi en debattartikel, som beskrev en enkätundersökning från Livsmedelsverket som visade att få av de livsmedelsbrott som anmäls går till åtal och ännu färre leder till fällande domar.

Livsmedelsinspektörerna var väl medvetna om detta och i nästa led valde de ofta att inte prioritera att lämna sådana anmälningar till åklagarmyndigheten. I artikeln lyfte vi att den gällande livsmedelslagstiftningen bör skärpas då det annars kunde få mycket allvarliga konsekvenser för den som har allergi eller överkänslighet.

Lagstiftningen blir meningslös om maten till följd av bristande uppföljning innehåller icke deklarerade allergener. I Storbritannien har personer avlidit till följd av att de fått fel mat från restauranger trots att de vid beställning tydligt meddelat sina allergier. I ett aktuellt fall dog en 15-årig flicka av en irreversibel hjärnskada från den astmaattack hon fått, på grund av mat hon inte tålde, trots att hon angivit sina allergier vid beställning.

I detta fall har Storbritannien utnyttjat sin skärpta lagstiftning och dömt restaurangägaren till fängelse för dråp. Så kan vi även göra i Sverige vid allvarligare fall där företag inte följer lagen.

Förutom fängelsestraff, föreslås sanktionsavgifter på mellan 1 000 kronor och 100 000 kronor som ska utfärdas av kontrollmyndigheter. Enligt förslaget ska överträdelser av bestämmelser om krav på registrering, journalföring och annan dokumentation kunna leda till en sanktionsavgift.

Regeringen bedömer att överträdelser av bestämmelser om märkning och spårbarhet inte bör kunna leda till någon sanktionsavgift. Det är därför rimligt att överträdelser gällande märkning och spårbarhet i stället innefattas i de hårdare straff, i form av högre böter och att fängelsestraff istället tillämpas vid den typen av brott.

Vi vill att säkerheten för konsumenter med matallergi ökar. Vi vill att samhället sätter press på livsmedelsföretagen att sköta det som livsmedelslagen anger. Vi vill att kommunernas livsmedelsinspektörer genomför hårdare kontroller gällande livsmedelsbrott, samt att åklagarmyndigheten prioriterar sådana anmälningar till att gå till domstol.

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma och Allergiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev