måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Öka politikernas kunskap om äldreomsorgen”

Ska arbetsmiljön inom äldreomsorgen förbättras måste ansvariga politiker öka sina kunskaper om personalens arbetsmiljö, skriver forskaren Susann Porter.

Publicerad: 28 augusti 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Susann Porter, biträdande universitetslektor i vårdvetenskap.

Foto: Emma Porter


Ämnen i artikeln:

Arbetsmiljö

Svenska kommuner är den största arbetsgivaren för personalen inom äldreomsorgen, en sektor som sedan lång tid brottas med hög sjukfrånvaro och besparingskrav.

I en vetenskaplig artikel har jag intervjuat 41 politiker med ansvar för äldreomsorgen i Sverige (1). De deltagande politikerna kom från olika politiska partier och olika kommuner. Syftet med den kvalitativa studien var att undersöka hur politiker med ansvar för äldreomsorgen upplevde sitt samarbete med ansvariga tjänstemän, politikernas uppfattning om arbetsmiljön inom äldreomsorgen och deras egna kunskaper både om arbetsmiljön och arbetsmiljöansvaret.

LÄS MER: Vill testa kortare arbetstid för att locka undersköterskor

Resultatet visade bland annat att politikerna kunde uppleva att tjänstemännen hade en maktposition i förhållande till dem själva, då tjänstemännen hade mer kunskap om äldreomsorgen. Politikerna förlitade sig på att tjänstemännen samlade in och presenterade information om äldreomsorgen så att de sedan kunde fatta korrekta beslut.

Samtidigt kunde vissa av de deltagande politikerna uppleva att informationen de fick kunde vara ofullständig eller för svår för dem att förstå. Majoriteten av politikerna ansåg att de behövde öka sina egna kunskaper om personalens arbetsmiljö och då även om olika yrkesgruppers arbetsuppgifter.

Mot den bakgrunden kommer i höst en interventionsstudie att starta på Malmö universitet, där politiker med ansvar för äldreomsorgen kommer att erbjudas delta i en digital utbildning om just arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Utbildningen är baserad på resultat från intervjuer med olika yrkesgrupper som arbetar inom äldreomsorgen, där de har fått möjlighet att berätta om sina arbetsuppgifter och om hur de upplever sin arbetsmiljö.

I den digitala utbildningen ingår även inspelade föreläsningar av forskare om bland annat arbetsmiljölagen och politikers ansvar som arbetsgivare med avseende på arbetsmiljö. Politikerna kommer att få möjlighet att gradera sina kunskaper före och efter genomförd utbildning för att se om kunskapsnivån ändras.

Målet med den digitala utbildningen är att öka politikernas kunskap om arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Med ökad kunskap bland ansvariga politiker kan kunskapsobalansen minska mellan politiker och tjänstemän.

Det är hög tid att fokus flyttas upp i organisationen till de högst ansvariga politikerna, för att på det sättet arbeta för en bättre arbetsmiljö för personalen inom äldreomsorgen. Det kan förefalla oroväckande att den här kunskapen inte redan finns bland ansvariga politiker. Utan kunskap blir det utmanande, om inte omöjligt, att fatta välgrundade beslut.

De är dessa politiker som har det största ansvaret för äldreomsorgen. Den svenska äldreomsorgen är en politiskt ledd organisation, det är viktigt att komma ihåg: politikerna kan inte enbart förlita sig på ansvariga tjänstemän utan måste ha egen kunskap om sitt ansvarsområde.

Susann Porter
Biträdande universitetslektor i vårdvetenskap, fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet

Referens:
(1) Susann Porter (2022) Swedish politicians’ perspective on civil servants’ collaboration, financial resources, and contextual knowledge in eldercare: A qualitative study, Nordic Social Work Research, DOI: 10.1080/2156857X.2022.2130405

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev