Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Öka byggtakten med standardiserat byggande

Det behövs en fortsatt en hög byggtakt – men höga produktionskostnader sätter käppar i hjulet för många kommuner. Med ett mer standardiserat byggande blir byggtiden kortare och byggkostnaden lägre. Därmed möjliggörs lägre hyror, skriver företrädare för Sveriges Allmännytta.

Publicerad: 18 februari 2021, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

” Genom att återupprepa och kontinuerligt förbättra processerna – som allmännyttan gjort med kombohusen – byggs hyresbostäder till en lägre kostnad, med färre byggfel och dessutom till hög kvalitet tack vare industriella processer,” skriver debattörerna.

Foto: Sveriges Allmännytta


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeKommunerAllmännyttanLOU

Sveriges Allmännytta vill med årets regionala bostadsbyggardagar sätta fokus på att förutsättningarna för att öka byggtakten ser olika ut runt om i landet – men att det att också finns saker som förenar. Med start den 18 februari belyser vi under hela året utmaningar och möjligheter för landets kommuner. Vi kommer att lyfta fram hur bostadsbehov och demografi ser ut, vilka de ekonomiska förutsättningarna för nyproduktion är och vad det kostar att bygga nytt.

Bostadsbyggandet ligger på många håll i landet på höga nivåer. Trots detta har nästan alla län underskott inom någon del av bostadsmarknaden. Det visar länsstyrelsernas senaste regionala analyser av bostadsmarknaden. Det framgår också att för många kommuner är de höga produktionskostnaderna en av de främsta orsakerna till att bostadsbyggandet begränsas.

Ett effektivt sätt att sänka produktionskostnaderna är ett industriellt och standardiserat byggande. Det visar den senaste utvärderingen av allmännyttans kombohus. Genom att återupprepa och kontinuerligt förbättra processerna – som allmännyttan gjort med kombohusen – byggs hyresbostäder till en lägre kostnad, med färre byggfel och dessutom till hög kvalitet tack vare industriella processer.

Vi ser att genom en gemensam upphandling för allmännyttan och ett standardiserat bostadsbyggande har byggpriserna blivit 20 procent lägre än för allmännyttans övriga byggande. Byggtiden är cirka fem månader kortare än för annan nyproduktion i allmännyttan och tre månader kortare än privat byggande. Och – det möjliggör lägre hyror. I större städer är hyran i nybyggda Kombohus 13 procent lägre än i privatvärdarnas nybyggda hus. I mindre städer är hyran sex procent lägre i Kombohusen än hos privata värdar.

Dessutom bidrar det standardiserade byggandet till att det byggs mer. Kombohus har möjliggjort att över 1 200 bostäder byggts på platser där det annars inte hade varit att möjligt att bygga. Med lägre hyror blir det också möjligt för fler att bo i nyproducerade lägenheter.

Det standardiserade byggandet är med andra ord en väg för kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet har föreslagit att kommuner ska ges möjlighet att bevilja bygglov för ett seriebyggt flerbostadshus, trots att huset avviker från vad detaljplanen tillåter vad avser omfattning, utformning eller placering. Om det går igenom skulle det innebära att betydligt fler serietillverkade hus kan byggas runt om i Sverige. Samma utredning slår fast att lagen om offentlig upphandling har negativa ekonomiska effekter för allmännyttiga bolag jämfört med privata – med andra ord, allmännyttan behöver undantas från LOU.

Dessutom behövs ett flertal andra förändringar som lägre kommunala avgifter, detaljplaner på attraktiv mark och begränsade krav i exploateringsavtal på att byggherren ska finansiera åtgärder i området. Då kan fler nya hyresbostäder byggas som fler har råd att hyra. Det och mycket annat ser vi fram emot att diskutera på våra regionala bostadsbyggardagar.

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta

Jonas Högset, fastighet- & hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta

Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev