måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Öka autismkompetensen i skolorna”

I vår enkät uppger fem av tio bristande autismkompetens hos personalen som anledning till att deras barn har hög skolfrånvaro, skriver Gunilla Sundblad, Autism- och Aspergerförbundet.

Publicerad: 31 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, Autism- och Aspergerförbundet.

Foto: Autism- och Aspergerförbundet


Ämnen i artikeln:

NPFFunktionsvariationSkolan

Trots att alla barn har rätt till utbildning är det alldeles för många skolor som inte ger elever med autism tillräckligt stöd. Så kan det inte fortsätta. Rätt insatser i tidigt skede är avgörande för att motverka psykisk ohälsa och arbetslöshet. Nu behöver politikerna gå från ord till handling och visa att skolan är till för alla – även barn med autism. 

Sex av tio vårdnadshavare, 60 procent, anser att deras barn med autism inte får tillräckligt stöd i skolan, det visar Skolenkäten 2022 från Autism- och Aspergerförbundet. Åtta procent får inte något stöd alls, fast de behöver det. Skolverket rapporterar dessutom att stödet i grundskolan sätts in för sent . Sammantaget är det tydligt att skolan år efter år misslyckas med sitt uppdrag. 

LÄS MER: Jiang Millington: ”Man mopsar inte upp sig när det finns risk att ens barn tvångsomhändertas” 

Skollagen är tydlig med att alla elever som behöver ska få extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara skolan och nå kunskapskraven. Elever med autism behöver främst stöd i sociala situationer samt anpassningar i klassrummet, som exempelvis bildstöd och muntliga prov visar Skolenkäten 2022. Men det är även många elever som behöver anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp eller resursperson. 

Det finns många engagerade anställda som redan gör ett bra jobb, men för att förbättra skolsituationen för alla elever med autism behöver regeringen:

1. Ge en av skolmyndigheterna i uppdrag att ta fram nationell statistik om skolsituationen för elever med autism. 

Att ta fram nationell statistik om skolgången är en nyckelfaktor för att förbättra skolsituationen för elever med autism och andra funktionsnedsättningar. Statistiken behöver följa upp hur det går för elever med autism kopplat till måluppfyllelse. Myndigheten behöver även ha ansvar för att löpande följa upp och utvärdera stödinsatserna i skolan. 

2. Stärka elevers rätt till en tillgänglig skol- och lärmiljö genom principen om universell utformning.

Att dagens skola är utmanande för elever med autism beror också på skolmiljöns fysiska utformning. En skoldag innebär en mängd sinnesintryck, exempelvis ljud, ljus och dofter, som kan vara utmattande. Därför behövs skärpningar i skollagen gällande skolans ansvar att skapa en tillgänglig skol- och lärmiljö. Tydliga krav måste ställas på att såväl befintliga som nya skolor utformas och byggs enligt principen om universell utformning. 

3. Ta bort möjligheten för skolor att välja bort barn med autism.

Alla elever har rätt till stöd, oavsett årskurs och bostadsort. Men i verkligheten avråder en del skolor vissa elever från att ansöka till skolan. I skollagen finns dessutom ett undantag som innebär att en skola kan tacka nej till en elev i stort behov av stöd eller begränsa stödet med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Denna skrivning är diskriminerande och måste bort. 

4. Öka autismkompetensen i skolorna och inför speciallärarinriktning om autism

Brist på kompetens om autism i skolorna är en avgörande anledning till att stödet brister och sätts in för sent. I Skolenkäten 2022 uppger fem av tio bristande autismkompetens hos personalen som anledning till att deras barn har hög skolfrånvaro. Vi uppmanar därför regeringen att avsätta ytterligare medel så att fler i skolpersonalen kan fortbilda sig inom autism, samt att komplettera speciallärarprogrammet med en inriktning om autism.

Regeringen måste agera och ge Sveriges cirka 24 000 skolbarn med autism möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra. Sveriges skolor är till för alla – även elever med autism. 

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare, Autism- och Aspergerförbundet 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NPFFunktionsvariationSkolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev