söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Offentliga byggprojekt kan minska sin klimatpåverkan”

För att nå klimatmålen måste upphandlingen av offentliga byggprojekt bli bättre. Nu krävs ökade kunskaper och tydligare mål, skriver Anders Sjelvgren och Inger Ek, generaldirektörer för Boverket och Upphandlingsmyndigheten.

Publicerad: 29 december 2021, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag används inte upphandling strategiskt i någon större utsträckning i offentliga byggprojekt, skriver generaldirektörerna för Upphandlingsmyndigheten och Boverket.

Foto: Jenny Drakenlind/Hanna Franzén


Ämnen i artikeln:

Hållbar offentlig upphandlingHållbart byggandeKlimatarbetetKlimat

Byggsektorn har stor klimatpåverkan. Offentliga byggprojekt har goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom sina upphandlingar. Men förutsättningarna för strategisk upphandling i offentliga byggprojekt är bristfällig, visar Upphandlingsmyndighetens undersökning. Det behövs stora förändringar och det är bråttom.

Det offentliga Sverige är en stor byggherre och bidrar väsentligt till utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn. Hela sektorn står för över en femtedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, drygt 29 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, enligt Boverkets miljöindikatorer. Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys visar att de offentliga inköpen inom sektorn stod för utsläpp på nära 14 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2019. Alltså en stor del av sektorns totala utsläpp.

Det vi bygger i dag ska stå under många år, kanske 100 år eller mer – och byggnader påverkar människor och miljö under hela sin livstid. Under hela byggprocessen genomförs ett flertal upphandlingar, till exempel arkitekter och konsulter, entreprenadupphandlingar och olika upphandlingar för drift och underhåll. Vid varje upphandling bör samhällsviktiga mål övervägas, såsom klimatmål. 

LÄS MER: Allmännyttan skärper klimatkraven 

Från den 1 januari 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har genom en klimatdeklaration. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet — och klimatdeklarationerna kan bli ett viktigt verktyg i upphandlingen. Att byggsektorn tar ett större ansvar ligger även i linje med den förändring Boverket gör i byggreglerna. Byggreglerna kommer att innehålla färre detaljerade krav, vilket gör att byggherrarnas krav i upphandling blir än viktigare.

Men i dag används inte upphandling strategiskt i någon större utsträckning i byggprojekt. Det visar en undersökning som Upphandlingsmyndigheten har gjort. Ändå är upphandling en förutsättning för att kunna genomföra projekten och säkerställa att de levererar mot utpekade mål.  

LÄS MER: Upphandling prioriteras för att nå miljömål

Det är därför dags att ta nästa steg mot hållbara upphandlingar i byggprojekt: 

Låt organisationens hållbarhetsmål bli byggprojektets mål. Har organisationen som mål att minska klimatpåverkan ska det även genomsyra byggprojektets mål. Målen behöver finnas med redan när byggprojektet planeras och vara något som följs upp - annars kommer slutresultatet inte att nå upp till dem.  

Ge byggprojektet rätt förutsättningar. Redan vid beslutet om att genomföra en byggnation behöver politiken och andra beslutsfattare ge projektet rätt förutsättningar i form av tid, budget, resurser och kompetens för att genomföra upphandlingar. Det som läggs in i uppstarten av projektet ger effekt på slutresultatet. 

Öka kunskapen om upphandling i offentliga byggprojekt. Ge byggprojektet möjlighet att öka sin kunskap om både offentlig upphandling och miljömässig hållbarhet för att ge förmåga till strategisk upphandling. Utan lyckade upphandlingar inget lyckat projekt. 

Byggsektorn har en färdplan som säger att sektorn ska nå netto nollutsläpp av växthusgaser år 2045, med en 50-procentig minskning till 2030. Det är nödvändigt om Sverige ska uppnå sitt nationella klimatmål. Med en ökad förståelse och förmåga att använda offentlig upphandling som strategiskt verktyg kan de offentliga bygg- och anläggningsbeställarna bidra till att målen uppnås.

LÄS MER: Skanska: Låt omstarten driva på för klimatneutralitet 

Vi har kunskaper och stöd som kan hjälpa de offentliga byggprojekten i den förflyttningen. Nu behöver Sveriges offentliga organisationer se till att rätt förutsättningar ges för strategisk och hållbar upphandling i byggprojekt.

Anders Sjelvgren
gd Boverket

Inger Ek
gd Upphandlingsmyndigheten 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev