Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Offentliga aktörer måste ställa krav på byggtransporter”

När den svenska allmännyttan bygger bostäder med betongelement på lastbil från Polen är det betongfabriken som har upphandlat transporten, skriver debattörer från projektet Fossilfri bygglogistik.

Publicerad: 28 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Fredriksson, Mats Abrahamsson, Per Lindahl och Stefan Engevall från projektet Fossilfri bygglogistik.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån, David Bicho, Thor Balkhed


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanBostadsbyggandeByggbranschen

Det är väl känt att effektiv logistik uppstår i samverkan mellan olika aktörer i logistiksystemet. Men offentliga aktörer saknar kunskap om bygglogistiksystemet och hur samverkan kan ske. Rollen som ”spelledare” är därför ny, och det är bara de offentliga aktörerna som kan axla den. 

Byggtransporterna utgör cirka 50 procent av godstransporterna i en stad. Offentliga byggherrar är ofta de största. Men dessa saknar mål som bidrar till minskade utsläpp från byggtransporterna. Det är därför svårt, för att inte säga omöjligt, att se kopplingen mellan den politiska ambitionen att nå ett fossilfritt Sverige 2045 och de insatser som görs hos offentliga byggherrar på statlig, regional och kommunal nivå när det gäller byggprojekt och dess transporter. 

LÄS MER: 100-listan: Bolagen som levererar mest till offentlig sektor – miljardrullning till tre byggkoncerner 

Dagens byggbransch är fragmentiserad och prisfokuserad. Transporter upphandlas nästan uteslutande utifrån pris eller göms i materialkostnaderna som ”fritt levererat”. Det leder till dålig logistik med låg transporteffektivitet som ger ökande kostnader och utsläpp. 

När den svenska allmännyttan bygger bostäder med betongelement på lastbil från Polen är det den polska betongfabriken som har upphandlat transporten. Duktiga projektledare blir experter på kortsiktig problemlösning och på att driva projekten i mål i tid och inom budget. Men de har mindre fokus på långsiktig processutveckling och arbete för mindre klimatpåverkan, som skulle kunna åstadkommas genom att man kravställde logistiken och transporterna och tog kontroll över flödena. 

Behovet av hållbara och effektiva logistiklösningar som möjliggör samordning av leveranser, ökade fyllnadsgrader, färre akututryckningar och färre ineffektiva ad hoc-lösningar är uppenbart. Det blir ännu viktigare vid en elektrifiering av transportsystemet, som kommer att kräva betydligt högre transporteffektivitet än i dag för att inte bli för dyr. Det offentliga har ett stort ansvar och en viktig roll i omställningen.

De stora vinsterna med effektiv fossilfri bygglogistik finns hos beställare och offentliga aktörer i form av lägre utsläpp, lägre kostnader för samhällsbyggnad och mindre påverkan på tredje man genom minskat buller och trafikproblem. Kostnaden för omställningen måste tas från ökad effektivitet, och där finns stor potential! 

Bygglogistiken har verktyg för att skapa effektivitetshöjningar med en minskad mängd transporter per bygge, bättre resursutnyttjande och på sikt kortare byggtider. Här skulle man önska att de offentliga aktörerna tog sitt ansvar. Det finns bra ambitioner, men de har inte implementerats i stor skala. Tillämpningen sker mestadels i form av lokala initiativ, kopplade till specifika byggprojekt. 

För att vi ska komma vidare måste följande frågor adresseras hos offentliga byggherrar:

Offentliga aktörer sitter ofta högst upp i bygglogistiksystemet och har därmed störst möjlighet att påverka det övergripande. Men många är av uppfattningen att ”marknaden ska göra jobbet”. Dock är vinsterna med fossilfri bygglogistik samhällets!

Transportbranschen har små marginaler och företagen har inte råd att investera i fossilfri teknik om det inte finns betalningsvilja högre upp i systemet.

Kravställning mot effektivitet och omställning av bygglogistiken medför att det uppstår en efterfrågan och därmed incitament att skapa en marknad för fossilfri bygglogistik.

För att nå effektivitet och omställning måste logistikfrågan komma in tidigt i projekten och en övergripande logistikplanering måste tas fram.

Anna Fredriksson
Biträdande professor bygglogistik, Linköpings universitet

Mats Abrahamsson
Professor logistik, Linköpings universitet

Per Lindahl
Projektledare Logistikia, Cleantech Östergötland

Stefan Engevall
Universitetslektor kvantitativ logistik, Linköpings universitet

Samtliga undertecknare är deltagare i projektet Fossilfri bygglogistik, finansierat av Trafikverket via Triple F

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev