måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nyblivna lärare behöver stöd och hjälp in i yrket

Om vi ska få ”hållbara” lärare måste skolans arbetsgivare ta sitt ansvar och se till att alla nyblivna lärare får den bästa tänkbara introduktionen till läraryrket, skriver Rebecca Roth och Åsa Fahlén.

Publicerad: 27 maj 2019, 11:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är orimligt att den som är nyanställd ska behöva be om en introduktion när det i själva verket är arbetsgivarens ansvar att tillgodose detta,” Rebecca Roth och Åsa Fahlén.


Ämnen i artikeln:

LärareLärarutbildningLärarnas RiksförbundEleverArbetsgivareLärarbristSkolans arbetsmiljö

De som kommer ut i arbete sitt första år som lärare ska inte avskräckas på grund av en orimlig arbetsbörda eller för att läraryrket inte var vad de förväntade sig.

För någon månad sedan publicerade tidningen Skolvärlden en artikelserie kring det som kallas för “introduktionsåret”. Introduktionsåret innebär i korta drag att den lärare som är nyexaminerad har rätt till ett år med en mentor och vägledning in i yrket.

I artikelserien kunde man läsa om både en nyexaminerad lärare som fick sitt introduktionssår och en nyexaminerad lärare som inte fick någon introduktion alls. Den stora skillnaden mellan dessa två lärare var att den ena aktivt bad om introduktionsåret, den andra inte.

Varför är introduktionsperioden viktig? Vi kan ta Skolvärldens exempel med den nyutexaminerade “Daniel” (fiktivt namn). Han upplever att han har lämnats ensam i sitt nya jobb som lärare. Det är mycket som (olyckligt nog) inte tas upp tillräckligt i lärarutbildningen, som exempelvis betyg och bedömning, där man hade behövt en mentor första året som man kunde bolla med. Han berättar också i artikeln hur han önskar att han hade kunnat ge eleverna mer, men med utebliven stöttning så har hans tid i stället gått till att lära sig allt nytt och hitta rätt, på egen hand.

Det är orimligt att den som är nyanställd ska behöva be om en introduktion när det i själva verket är arbetsgivarens ansvar att tillgodose detta. Skollagen säger att detta ska ske i omedelbar anslutning till att en anställning påbörjas. I stället vittnar många nyutexaminerade lärarstudenter runt om i landet om känslan av att vara vilse, att ha valt fel yrke, hjälplöshet och att inte kunna leva upp till sina elevers behov. Det finns samtidigt ett tydligt forskningsstöd för vikten av att lärare ges en god introduktion i yrket.

Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill att lärare ska orka hålla ett helt yrkesliv. Vi vill också att de nyutexaminerade lärarna ska få en trygg start och att de känner att de valt rätt och vill stanna kvar i yrket.

Det är oförsvarligt i tider av stor lärarbrist att sjabbla bort introduktionen för de som faktiskt vill bli och vara lärare. Introduktionsperioden är också ett viktigt, tidigt steg i lärares fortsatta professionella utveckling.

Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening kräver följande:

1. Alla nyutexaminerade lärare ska alltid vara garanterade ett introduktionsår i enlighet med lagstadgade krav.

2. Introduktionsperioden behöver regleras tydligare i nationella föreskrifter, till exempel vad gäller skarpare skrivningar kring tid och förutsättningar för uppdraget.

3. Mentorn ska vara en erfaren lärare och ha genomgått en mentorsutbildning.

4. Mentorn ska inneha lärarlegitimation och relevant behörighet.

5. Mentorn ska premieras lönemässigt för uppdraget.

6. Mentorn och den nyutexaminerade ska få utrymme inom sin reglerade arbetstid för arbetet kopplat till introduktionsperioden, vilket innebär bland annat nedsatt undervisningstid.

7. Ett nationellt professionsprogram för lärare ska komma på plats som garanterar alla lärare möjlighet till utveckling i yrket och där en god introduktionsperiod utgör ett viktigt inslag.

Om vi ska få ”hållbara” lärare behöver de också få förutsättningarna att kunna vara det. Därför måste skolans arbetsgivare ta sitt ansvar och se till att alla nyblivna lärare får bästa tänkbara introduktion till läraryrket.

Rebecca Roth, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev