Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nya vårdgarantin tar bort onödig väntan

Oron för att patienten inte ska få träffa en läkare vid behov är obefogad. Det är för att patienten ska få rätt vård i rätt tid som vårdgarantin förstärkts, svarar SKL på kritik från Distriktsläkarföreningen Stockholm.

Publicerad: 8 januari 2019, 09:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Många patienter får vänta på läkarbesök när de istället kan träffa en psykolog eller distriktssköterska.”

Foto: Adam Wrafter, Bildbyrån / Thomas Carlgren


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdVårdcentralerSKRLäkarePatientsäkerhetPatienter

REPLIK Den förstärkta vårdgarantin i primärvården kommer att ställa högre krav på vård- och hälsocentraler. Arbetssätten behöver förändras och kompetensen att göra den första behovsbedömningen behöver utvecklas och involvera fler medarbetare än tidigare. Huvudsyftet och intentionerna är dock tydliga: det ska bli är bra för patienten och utgå från hans eller hennes behov av snabb och adekvat hjälp.

Det är naturligt att Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm, i sin debattartikel om den nya vårdgarantin (Dagens Samhälle 2/1 -19), har läkarkårens perspektiv på de förändringar som nu genomförs då hon företräder många av de läkare som arbetar på våra vård- och hälsocentraler. Som ansvariga för hela hälso- och sjukvården och för att patienter och brukare ska få rätt vård i rätt tid, måste mitt och andra regionföreträdares perspektiv vara bredare.

Den förstärkta vårdgarantin är ett led i arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården. Vi tar steg för steg för att primärvården ska bli en tydlig bas för patienterna och en första linje i en god och nära vård. Det är en vård som tar sin utgångspunkt i patientens behov och den ska ges så nära patientens hem som möjligt.

Vi vet alla att många patienter får vänta på en läkartid ganska många dagar, när de i stället kunde ha fått snabbare hjälp genom att träffa en distriktssköterska, en arbetsterapeut eller en psykolog med kortare varsel. Patienternas behov är breda och mångfacetterade och därför måste också den vård som möter patienterna vara det. Det är också rimligt att se positiva effekter för läkarkåren genom att läkares tid kan frigöras för mer arbete med patienter.

Ibland uttrycks en oro för att patienten med den nya förstärka vårdgarantin inte får träffa en legitimerad läkare när behov finns. Så ska det förstås inte vara. Problemet fram till nu har snarast varit det omvända; att lagen genom att enbart fokusera på besök hos läkare styrt patienterna mot att träffa läkare, även fast behoven inte alltid har funnits. Jag har stor tilltro till att de olika kompetenserna som finns på vård- och hälsocentraler har kompetens för att bedöma patienternas behov. Det är den medicinskt ansvarige läkaren som har ansvaret att organisera verksamheten på vårdcentralen så att patienterna får rätt bemötande och bedömning.

Det är för att patienten ska få rätt vård i rätt tid som vårdgarantin nu har förstärkts och vi kommer noga att följa den för att se att den fungerar som den är avsedd att göra.

Anders Henriksson, förste vice ordförande (S), SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev