onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nya momsen kan tvinga vårdcentraler att slå igen

Idéburen verksamhet riskerar att drabbas hårt av regeringens nya moms på inhyrd vårdpersonal. Och det ger varken ökad rättvisa eller valfrihet för medborgare och patienter. Snarare tvärtom.

Publicerad: 27 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Två av sex vårdcentraler som drivs av Bräcke diakoni är hotade av den tillkommande momsen.” Foto: Robbin Norgren, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Idéburna sektornVårdpersonalLöfven 2SkatterBemanning

Bräcke diakoni följer med oro och förvåning debatten om den nyligen införda momsen på inhyrd vårdpersonal. Vår egen finansminister, Magdalena Andersson, sa i en debatt i riksdagen i början av året att moms på inhyrd vårdpersonal skulle utjämna skatteskillnader mellan de som arbetar i eget företag och anställd personal. Vi delar inte riktigt den uppfattningen.

Moms på inhyrd personal drabbar inte den inhyrda personalen i första hand, utan vårdgivaren som har ansvar för att vården kommer våra patienter till godo. Tvärtom mot vad Magdalena Andersson framför, så är det dessutom så att den som arbetar i eget företag, men på uppdrag av vårdgivaren, snarare tjänar ekonomiskt på att moms införs. Den nya momsen gör att de får möjlighet att dra av moms på andra utgifter som de har i sitt företag.

Ett annat argument som framförs i debatten är att momskompensationen till icke offentliga vårdgivare är för hög i dag. Även om man tycker det, innebär den nya momsen inte att det blir jämvikt. Tvärtom kommer den istället att vara alldeles för låg.

Den nya momsen kommer också att slå väldigt ojämnt över landet. Främst drabbar den glesbygd, som redan dras med höga kostnader på grund av den läkarbrist som finns där.

Effekterna av detta syns tydligt hos oss. Två av sex vårdcentraler som drivs av Bräcke diakoni är hotade av den tillkommande momsen. Båda ligger utanför storstadsområdena där varken vi eller andra vårdgivare i området lyckas rekrytera fast personal fullt ut. Vi har kunnat skriva avtal med läkare som är hos oss tills vidare och med tre månaders ömsesidig uppsägningstid av avtalen. På det sättet har de exempelvis kunnat acceptera längre resväg till arbetet eller ett större uppdrag i läkarbristens spår.

I praktiken fungerar de alltså som fast anställd personal med full delaktighet i verksamheternas utveckling och de bidrar med samma möjlighet till kontinuitet som fast anställd personal gör. Men med den nya momsen på inhyrd personal kommer detta inte längre vara en ekonomiskt hållbar lösning.

Som stiftelse och idéburen aktör inom svensk vård och omsorg slår dessutom Skatteverkets beslut extra hårt. Vi har inte samma möjlighet att kompensera för den ökade kostnaden genom avdrag inom eventuella andra momspliktiga verksamheter, så som andra vårdgivare kan ha möjlighet att göra. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med syfte att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Menar man allvar med den föresatsen så måste det ses som grundläggande att ge oss möjlighet att driva vård på lika villkor.

Det räcker det inte att regeringen följer frågan, vi behöver se en regering som också agerar! Annars riskerar idéburna aktörer drivas till att lämna i dag välfungerande verksamheter och vårdcentraler på mindre orter kan komma att stängas. Det ger varken ökad rättvisa eller valfrihet för medborgare och patienter. Snarare tvärtom.

Erik Andersson, områdeschef Hälsa & Vård, Bräcke diakoni

Helene Mellström, direktor, Bräcke diakoni

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev