Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ny samägandemodell för ökade kommunala investeringar

Sveriges kommuner och regioner slår larm. Sämre ekonomi och växande investeringsbehov gör att kalkylerna inte går ihop. För att säkerställa nödvändiga investeringar i samhällsinfrastrukturen krävs nya samarbeten. Rätt gjort kan detta möjliggöra en snabbare och effektivare omställning till ett mer hållbart samhälle, skriver företrädare för Infranode.

Publicerad: 3 januari 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns enorma behov av framtida infrastruktursatsningar i kommunerna, skriver Philip Ajina och Carl-Emil Lindholm.

Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarKommuner

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behövs det 1 000 nya skolor och förskolor de kommande tre åren. Och 700 äldreboenden. Lägg till att underhålla vatten- och avloppssystem, fjärrvärme, elnät och vägar så framstår utmaningen som monumental. Samtidigt som 100 kommuner väntas gå med underskott redan nästa år.

En del regioner står inför en avfolkning som krymper skatteunderlaget. Storstäderna har en motsatt problematik, med ökad belastning på existerande infrastruktur och krav på ny. I värsta fall kombinerat med förorter i stort behov av upprustning.

Allt fler kommunledningar står inför dessa utmaningar. När välfärdens kärna är ansatt blir det av naturliga skäl mindre medel över till underhållsinvesteringar, trots att större delen av den infrastruktur som byggdes på 60– och 70–talen i dag är i akut behov av renovering. Varje år rapporteras om att någon kommuns eftersatta vattenförsörjning eller avloppshantering rasat samman, vilket medför stora störningar och kostnader.

Infrastruktur måste underhållas och utvecklas. Som att snösäkra det regionala elnätet, omställningen från fossila- till hållbara bränslen eller utbyggnad och underhåll av värmenät. Eller nytt fiber för att möjliggöra för boende och företagande även utanför tätorterna. Det som får vänta är ofta sådant som kommunens invånare förväntar sig. Satsningar för omställning till ett mer hållbart samhälle, inte sällan genom infrastruktur av olika slag.

Hur kan denna ekvation lösas? Ett sätt är att göra nedskärningar på annat för att klara investeringar i miljömål. Höja skatten. Eller avstå helt. Vi ser dock ett annat och mer långsiktigt alternativ: Att bygga nya samarbeten där kommunerna varken behöver släppa kontrollen över sina tillgångar, öka sina skulder eller höja skatten. Det finns en ny pusselbit att använda. Ett gemensamt ägande som syftar till att klara nödvändiga investeringar – och som kan leverera en balanserad kombination av samhällsnytta och avkastning på investerat kapital.

Vi samarbetar sedan flera år med en rad kommuner. Vi vet att vår modell fungerar. Baserat på ömsesidig nytta, förtroende och lönsamhetsmål. Genom att ta in oss som samägare i ett energibolag har till exempel en kommun fått möjligheten att investera i ett stort antal skolor, samtidigt som kompetensen i energibolaget stärkts.

I Sverige finns cirka 9 000 miljarder kronor samlat i pensionssystemet hos främst pensionsfonder och försäkringsbolag enligt Pensionsmyndigheten. Pengar som behöver sysselsättas och växa. Och tveklöst finns det enorma behov av framtida infrastruktursatsningar i kommunerna.

I samägandemodellen behåller kommunen rådighet över tillgångarna. Fonden tillför kunnande och medel för att slå vakt om tre grunder:

Göra det möjligt. Verksamheten ska inte bara fungera nu – den ska hålla kvalitet och utvecklas i decennier.
Frigöra värden. Genom att fonden tillför resurser kan kommuner frigöra bundna värden som kan användas till andra mer angelägna satsningar.
Driva nödvändig omställning. För det tredje möjliggör investeringen att verksamheten kan utvecklas i en mer hållbar riktning.

Att återföra svenska medborgares pengar till svensk infrastruktur från pensionsfonder såsom Folksam, som förvaltar pengar från varannan svensk, och KPA Pension, som förvaltar Sveriges kommunanställdas pensioner,  är en viktig del av vår beprövade modell. Men våra erfarenheter har lärt oss att tillgång till kapital inte är allt. Det är minst lika viktigt att ha expertis, erfarenhet och personalresurser som ger förmågan att framgångsrikt genomföra och förvalta samäganden.

Vi tror på samverkan. Att investera tillsammans, med kommunen som samägare och där starka och trygga pensionsfonder får vara med och finansiera vägen mot ett renare, grönare och bättre fungerande Sverige. Låt inte gammaldags tänkande stå i vägen för nya och nödvändiga satsningar på hållbar infrastruktur.

Carl-Emil Lindholm, Sverigechef Infranode

Philip Ajina, medgrundare Infranode

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev