onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nudging kan bryta den ökande skolsegregationen 

Flera studier har pekat på ett samband mellan det fria skolvalet och en ökad skolsegregation. Genom att bli bättre på att förstå hur och varför elever och föräldrar gör sina val, kan vi med relativt enkla medel få fler att fatta mer välinformerade beslut. Nudging kan vara en del av lösningen på problemet.

Publicerad: 22 maj 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolsegregationen i Sverige ökar.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SegregationBarnEleverSkolval

Nu är det dags för skolval. Föräldrar översköljs med information, marknadsföring och reklam. Det fria skolvalet har sina för- och nackdelar. En negativ konsekvens som forskningen pekar på är att det bidrar till ökad segregation i samhället. Socioekonomiskt starka familjer där föräldrar har en högre utbildning väljer i större utsträckning en annan skola än den i närområdet. Följden blir bland annat att elever med olika bakgrund allt mer sällan går i samma skola. Skolsegregationen ökar.

Segregation är förstås en komplex fråga med många orsaker. Problemet kan å ena sidan varken lösas snabbt eller med en enda lösning. Å andra sidan är det viktigt att se att det går att nå positiva förändringar – ibland med relativt enkla medel. Vi menar att nudging är en sådan metod.

Nudging är en metod som hjälper människor att fatta mer välgrundade beslut och som tar hänsyn till att vi ibland är irrationella. Nudging handlar helt enkelt om att förstå den mänskliga psykologin och vad som driver beteendeförändring.

Ett exempel är den forskning som finns om hur olika målgrupper tar till sig information. Vi vet till exempel att socioekonomiska faktorer spelar roll. Bland annat finns forskning som visar att personer med högre utbildning och bättre ekonomi lyssnar mer till experter, medan personer med lägre utbildning och inkomst lyssnar mer till personer som liknar dem själva. Lyckas vi bättre med att nå fler elever, föräldrar och vårdnadshavare så kommer vi att kunna bidra till mer välinformerade beslut. Vår övertygelse är att det kan bidra till att minska segregationen.

Vi tar inte ställning för eller emot det fria skolvalet. Det är en politisk fråga, som våra folkvalda får besluta om. Vad vi däremot vill peka på är möjligheten att få fler elever och föräldrar att fatta välinformerade beslut. Det finns minst sagt goda skäl att pröva nya vägar.

Det tycks råda brist på genomgripande analyser av det komplexa beslut som det innebär att välja skola. Vi är övertygade om att Sveriges kommuner och skolor skulle kunna utveckla sina informationsinsatser till elever och föräldrar på ett sätt som bidrar till minskad skolsegregation.

Vi efterlyser en genomlysning, som vilar på vetenskaplig grund, av dagens informationsinsatser om det fria skolvalet. Informationen kostar miljontals kronor. Det är inte rimligt att de ej granskas hårdare i sömmarna. Framför allt behöver vi veta mer om hur mottagarna – alltså alla elever, föräldrar och vårdnadshavare – tar emot och förstår informationen om det fria skolvalet.

Det behövs även ett högre mått av precision i informationsinsatserna. Med dagens tekniska förutsättningar finns alla möjligheter i världen att informera på mottagarnas villkor. Informationsinsatser kan med ökad förståelse för människors beslut utan tvekan göras med större precision. Vi kan designa effektiva insatser som gagnar både elever, skolan och samhället. Häri ligger de stora möjligheterna med nudging som verktyg.

Evelina Gunnarsson, nudgingexpert, Ramboll

Klara Denckert, expert social hållbarhet, Ramboll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev