måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nu samlar vi krafterna mot den psykiska ohälsan

Livsmiljö, utbildning, arbetsliv och hälso-och sjukvård avgör hur vi mår. Den psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som bara kan lösas med gemensamma ansträngningar. Nu samlar vi regionens samtliga aktörer för att hantera problematiken, skriver Irene Svenonius (M) och Susanne Nordling (MP).

Publicerad: 23 december 2019, 09:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Strategin kommer antas av Region Stockholm under hösten 2020, skriver Irene Svenonoius (M) & Susanne Nordling (MP).


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaRegionerPsykiatriSjälvmordArbetsgivare

Vi befinner oss i ett allvarligt läge där depression, stress och utmattning är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och där antalet unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska besvär har fördubblats sen 1980-talet. Psykisk ohälsa drabbar individen, men påverkar familj, vänner och arbetskamrater.

Den psykiska ohälsan är både ett ekonomiskt och socialt samhällsproblem. En kartläggning, utförd av det statliga forskningsinstitutet Rise, visar att kommuner, region och näringsliv i Stockholms län, tillsammans redan i dag använder åtminstone 60 miljarder årligen för att möta psykisk ohälsa. Därutöver har staten kostnader för till exempel rättsväsende och långvarig sjukskrivning.

Runt om i världen skapas nu nätverk för att bryta trenden. Aktörer samlas för att hitta de bästa vägarna för att uppnå mänskligt välbefinnande och psykisk hälsa. Det gör vi också i Region Stockholm där vi ser att region, kommuner, näringsliv och invånare tillsammans måste skapa livsmiljöer där människor mår bra och rustas att hantera svårigheter i livet. För att lyckas måste arbetet ske gemensamt och utgå från vår egen kraft och vilja att utveckla vårt eget och varandras välbefinnande.

Sedan årsskiftet är Stockholms läns landsting en region. Förändringen innebär att vi övertagit det regionala övergripande utvecklingsansvaret som tidigare legat på Länsstyrelsen. Utifrån det tar vi nu ansvaret för att samordna aktörer i Stockholmsregionen som tillsammans kan och ska skapa bästa möjliga förutsättningar för psykisk hälsa och befolkningens välbefinnande.

Så här jobbar Region Stockholm med strategin för att främja psykisk hälsa och bota psykisk ohälsa:

1.      Samlar aktörer i hela regionen. Ingen aktör har ensam verktygen för att hantera den psykiska ohälsan. Därför samlar vi nu kommunerna, civilsamhället, näringslivet och akademin.

2.      Styrgrupper för psykisk hälsa. En styrgrupp tillsätts på regional nivå. Motsvarande styrgrupper skapas också på lokal nivå med uppdrag att hålla ihop det lokala arbetet. Inledningsvis testas formatet på en handfull pilotkommuner.

3.      Systematiskt arbete med temaområden. Med inspiration av en modell som framgångsrikt utvecklats i New York, baserad på FN:s mål i Agenda 2030, ska vi arbeta målinriktat med de områden som har störst betydelse för vår psykiska hälsa: livsmiljöer, utbildning, arbetsliv och hälso- och sjukvårdens roll som partner och möjliggörare.

4.      Förändrade arbetsmetoder. Utvecklingen av strategin sker genom samarbete med en mängd organisationer. Målet är att ta fram en modell där vi snabbt kan testa, utvärdera och lära av de innovativa arbetsmetoder som fungerar. Ett exempel är Folkets Husby, en förening med stark lokal förankring, som börjat driva ett folkhälsoarbete där de egna medlemmarna definierar vilka problem som finns.

Vi får aldrig glömma att politiken har till uppgift att skapa en samhällsutveckling som ger människor goda möjligheter att utvecklas. Strategin kommer antas av Region Stockholm under hösten 2020. Samtidigt arbetar vi med att leverera hälso- och sjukvårdens del av pusslet – att skapa en tillgänglig, förebyggande och tidig vård för dem som drabbas. Inom några månader får vårdcentralerna utökat ansvar att kunna ge vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Individer lider av psykisk ohälsa, men i slutändan, är den psykiska ohälsan ett samhällsproblem som bara kan lösas med gemensamma förändringar och ansträngningar.

Irene Svenonius, finansregionråd (M) Region Stockholm

Susanne Nordling, ordförande (MP) för psykiatri och psykisk hälsa Region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev