Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nu måste vi rädda planeten och framtiden

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och se till att de mänskliga rättigheterna gäller för alla och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. Därför inrättar vi i Stockholm ett råd för Agenda 2030, skriver Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Publicerad: 24 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom Rådet för Agenda 2030 ger vi Stockholm ett verktyg för att uppfylla målen för hållbar utveckling.

Foto: Olandsfokus/Ponsulak, Colourbox


Ämnen i artikeln:

StockholmAgenda 2030Klimatarbetet

Att vi har stora globala utmaningar att ta oss an här och nu har knappast undgått någon. Var tionde minut utrotas en art. Snart finns det mer plast än fiskar som simmar i haven. Antibiotikaresistensen ökar och dödar fler människor varje år. 263 miljoner barn går fortfarande inte i skolan, majoriteten av de är flickor. Jordens temperatur stiger ständigt.

Klimatförändringarna drabbar oss alla, men i första hand och hårdast drabbas de som redan är de mest utsatta. Det kan till exempel innebära att människor förlorar sina hem, utsätts för våld och förtryck eller att barn berövas sin framtid. Det är en enorm orättvisa att de mest utsatta som dessutom ofta tar mindre av de planetära resurserna i anspråk drabbas hårdast. Så kan vi inte fortsätta.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och se till att de mänskliga rättigheterna gäller för alla människor på riktigt och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. Och vi behöver agera nu för att rädda vår planet och vår framtid.

Därför är Agenda 2030 för hållbar utveckling, de 17 globala mål som tagits fram av FN, så viktiga i arbetet för att rädda vår planet, möjliggöra välstånd och säkerställa fri- och rättigheter för oss alla, vi sju miljarder människor som lever på planeten. För mig är det självklart att vi i Stockholm, huvudstaden i ett av världen rikaste välfärdsländer, själva måste ta en viktig och framåtsyftande roll i arbetet med att nå de globala målen inom Agenda 2030. Det innebär att vi som stad alltid måste ha ett aktivt arbete i frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhetens alla dimensioner.

Att arbeta med samtliga mål är ett stort och omfattande arbete. För att uppnå resultat är det viktigt att skapa en struktur för dessa viktiga utmaningar som exempelvis klimat-, jämställdhets- och jämlikhetsarbete och arbetet med inkluderande samhällen, som är välintegrerad i stadens organisation, som kan följas upp och bestå över tid – och som inte är ett spår vid sidan om eller består av kortsiktiga projekt.

I vissa områden har staden redan hunnit långt i ett internationellt och europeiskt perspektiv: rent vatten och sanitet (mål nummer 6) och god utbildning för alla (mål nummer 4). En del mål som ska uppnås är redan i dag en del av stadens verksamhetsstruktur men måste skalas upp och förstärkas så att de genomsyrar all verksamhet, som exempelvis jämställdhet (mål nummer 5), jämlikhet (mål nummer 10) samt fredliga och inkluderande samhällen (mål nummer 16). Andra mål förutsätter en samverkan mellan staden och andra aktörer, såsom mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, som ställer särskilda krav på företagen och innebär en dialog med näringslivet och dess organisationer.

Agenda 2030 kräver alltså ett nytt arbetssätt, vilket är en unik möjlighet till att utforma en struktur som möjliggör nya former av samarbete, för att synergieffekter ska uppstå och förändring ske.

För att inhämta nödvändig kompetens kommer vi i det grönblåa samarbetet i Stockholms stad därför inrätta ett råd för Agenda 2030, som ska stödja, bevaka, utvärdera och ge råd i stadens arbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Staden ska därigenom få ett starkare stöd i arbetet med målen. Rådet kommer att bestå av 17 ordinarie ledamöter – både politiska representanter och opolitiska, sakkunniga ledamöter, som kommer att nomineras av organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi.

Tillsammans ska rådet representera en bred sammansättning av kunskaper och erfarenheter inom olika områden relaterade till Agenda 2030. För att bistå rådet med administrativt- och utredningsstöd tillsätter vi en grupp för Agenda 2030 på stadsledningskontoret medan tjänstepersoner inom stadens olika delar kommer få i uppgift att ansvara för olika delar av agendan genom olika nätverk. Nu ska nomineringsprocessen för rådet dra igång och rådet förväntas vara på plats i slutet av våren.

Genom Rådet för Agenda 2030 ger vi Stockholm ett verktyg för att bli ledande i arbetet med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Min ambition är att Stockholms stad och det nya Agenda 2030-rådet även ska bidra till ökad diskussion och höjd ambitionsnivå gällande mänskliga rättigheter och demokrati. Rådet för Agenda 2030 ser jag som en unik och fantastisk möjlighet för oss att ta vårt ansvar och bidra till det gemensamma arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev