lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet nu!

Vi behöver nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet. Ingen ska behöva dö eller slita ut sig på grund av arbetet. Därför arrangerar vi på LO i dag en hearing för att gå till botten med problemet, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och andre vice ordförande Berit Müllerström.

Publicerad: 12 mars 2019, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är på våra arbetsplatser som risken för allvarliga olyckor är som störst, skriver LO.

Foto: Fredrik Hjerling


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöSäkerhet

2019 har börjat på sämsta tänkbara sätt. Dödstalen i arbetsplatsolyckor förskräcker. Under årets två första månader har 13 människor gått till jobbet och inte kommit hem igen, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Anhöriga har mist livskamrater, föräldrar, barn, syskon och vänner.

Arbetskamrater som har mist en jobbarkompis oroas över sin egen säkerhet på jobbet. Känslor av chock, sorg, vanmakt och förtvivlan blandas med rättmätig ilska. Varför hände det? Vem bär ansvaret? Vad kunde ha gjorts för att förhindra det?

Svaret på frågorna är både enkla och svåra. Alla olyckor kan inte förhindras, men arbetsgivaren har alltid ansvar för arbetsmiljön, och för att genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kartlägga, analysera och förebygga risker i arbetet. I de allra flesta fall fungerar det bra, men alltför många arbetsgivare slarvar fortfarande med – eller struntar i - arbetsmiljöarbetet. Det är fullständigt oacceptabelt.

En trygg och säker arbetsmiljö är en helt avgörande fråga för LO-förbundens medlemmar. Det är på våra arbetsplatser som risken för allvarliga olyckor är som störst. Trots bättre och säkrare teknik och ökad kunskap om hur arbetsmiljörisker kan förebyggas, utvecklas arbetsmiljön på många LO-medlemmarnas arbetsplatser i fel riktning.

En orsak till det är de otrygga anställningar som tyvärr är allt för vanliga i många LO-yrken. Det gör att många får en bristfällig introduktion kring säkerhet samtidigt som risken finns att personer med otrygga anställningar inte påtalar brister i arbetsmiljön för att inte upplevas som obekväma.

Vi föreslår därför följande insatser:

■ Utkräv ett tydligt ansvarstagande för arbetstagares hälsa. Underleverantörer ska inte kunna ägna sig åt arbetsmiljödumpning och riskera löntagarnas liv och hälsa.  
■ Brister i arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och stress, ökar trötthet och risktagande leder i sin tur till ökad risk för olyckor och långvariga stressrelaterade sjukdomar. Arbetstakten måste anpassas och utgå från en säkerhetskultur för människor, inte från maskiners förmågor och vinstmål.  
■ Säkerställ att introduktion i arbetet ges, säkerhetsrutiner repeteras och att machokulturer försvinner. Stärk arbetsmiljölagstiftningens sanktionsmöjlighet.
■ Mer resurser till polis och åklagarmyndigheten för utredning av arbetsmiljöbrott. 
■ Utöka ansvaret för Statens Haverikommission – fler dödsolyckor bör granskas. 
■ Stärk skyddsombuden och de regionala skyddsombudens roll. Säkerställ tillgången till företagshälsovård som arbetar förebyggande på alla arbetsplatser.
■ Skapa tryggare jobb och våga vägra risker. Anställningstrygghet är en förutsättning för att arbetstagare ska våga berätta om brister i arbetsmiljön och för att arbetsgivaren ska åtgärda de påtalade säkerhets- och hälsoriskerna.

Om dessa åtgärder genomförs kan vi på sikt komma tillrätta med de många arbetsmiljöbrister som i dag existerar på svenska arbetsplatser. Ingen ska behöva slita ut sig eller dö på grund av jobbet. Nu får det vara nog. Svensk arbetsmarknad kan bättre.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Berit Müllerström, andre vice ordförande LO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöSäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev