måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ni ökar överbeskattningen av landsbygdens bilism!”

De vanligaste formerna av bilanvändning i Sverige är kraftigt överbeskattade, även när koldioxidutsläppen beaktas fullt ut. Det är därför uppseendeväckande att regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna, vill återinföra en accelererande överbeskattning av bilismen på landsbygden, skriver Transportföretagens näringspolitiska chef Ulf Perbo.

Publicerad: 31 januari 2019, 18:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Märkligt att L, C och S tillsammans höjer skatter, utan att ens låta riksdagen pröva det. Foto: Johanna Lundberg/Simon Hastegård, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Löfven 2ModeraternaKristdemokraternaCenterpartietLiberalernaSkatterLandsbygden

Statens totala kostnader för vägtrafik uppgår till cirka 50 miljarder kronor. Skatteintäkterna från trafiken uppgår däremot till hela 90 miljarder (drivmedelsskatter, fordonsskatter med mera). Hur detta slår blir tydligt när de samhällsekonomiska kostnaderna studeras. Här ingår bland annat kostnaderna för olyckor, vägslitage, buller, koldioxidutsläpp och utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Ett mål riksdagen ställt sig bakom är att dessa kostnaderna ska bäras (internaliseras) av trafikanterna genom motsvarande skatter. Det visar sig då att bilkörning utanför tätorter är kraftigt överbeskattad. I den senaste mätningen med cirka 77 procent för en vanlig bensinbil, det vill säga skatterna är 77 procent högre än de samhällsekonomiska kostnaderna. Inget annat transportslag täcker ens sina samhällsekonomiska kostnader. Skälet att landsbygdsbilisterna är så kraftigt överbeskattade är dels de höga skatterna, men också att de orsakar så låga kostnader för samhället.

Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebar ett viktigt principiellt steg i rätt riktning för att hela Sverige ska leva när de avskaffade en del av den automatiska skattehöjningen (den reala höjningen med två procent utöver KPI).

Det är därför märkligt att regeringen med stöd av Centerpartiet och Liberalerna nu vill återinföra en automatisk och accelererande överbeskattning av bilismen på landsbygden genom att skatterna varje år ska höjas med KPI + 2 procent. Detta ska dessutom ske helt utan årlig prövning av riksdagen eller andra kontrollstationer, vilket framgår av det förslag regeringen nu remitterat.

Transportföretagen anser att höjningar av drivmedelsskatterna ska prövas av riksdagen på samma sätt som andra skattehöjningar, med öppen redovisning av konsekvensanalyser och att den kraftiga överbeskattningen av vägtrafik utanför storstäderna är ett problem som regeringen bör adressera.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev