Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ni måste ta fajten mot nedskärningarna!

Arbetsbelastningen skulle minska, men nu sker det motsatta. Därför bör Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund driva frågan om avtalsbrott och säga upp HÖK18, skriver Linnea Lindquist, rektor och initiativtagare till Skolledarupproret.

Publicerad: 10 juni 2019, 16:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Höga krav och kapade resurser gör att allt fler lärare och skolledare lämnar yrket eller blir sjuka, menar debattören.

Foto: #246329/Colourbox


Ämnen i artikeln:

FackföreningarLärareLärarförbundetLärarnas RiksförbundSkolledareSkolans arbetsmiljö

Lärarförbundet – där Lärarförbundet skolledare ingår – Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund, organiserar tillsammans majoriteten av Sveriges lärare och skolledare. Vi som är medlemmar i facket förväntar oss att ni tar fajten för våra arbetsvillkor. Vi förväntar oss att ni fokuserar på kärnfrågorna och att ni driver rätt frågor gentemot beslutsfattare och förhandlingsparterna.

Det är tyvärr stort fokus på professionsutveckling och medlemsvärvning. Det bästa sättet att värna professionen och värva fler medlemmar är att fokusera på rätt frågor. Om ni som fackförbund vill öka antalet medlemmar så måste ni börja ta fajten som rör nedskärningarna i skolan. Ta den i varje kommun, på varje samverkansmöte, i varje möte med politiker och framförallt med SKL. Det är glädjande att ni skriver debattartiklar där ni kritiserar nedskärningarna, men det räcker inte. Frågan om nedskärningarna i skolan måste upp på agendan på alla samverkansmöten och i alla forum där ni träffar beslutsfattarna.

Tankesmedjan Balans har under några år granskat kommunbudget efter kommunbudget och hittat dolda nedskärningar under namnet effektivisering. Frågan om nedskärningarna i skolan måste bli ert fokus, den borde vara den fråga som bekymrar er mest och den fråga ni driver hårdast gentemot beslutsfattarna på lokal och nationell nivå. Nedskärningarna i skolan borde oroa er på riktigt.

Det är märkligt att vi lärare och skolledare är så bekymrade, men de fackförbund som ska kämpa för våra villkor visar inte samma grad av oro. Det gör mig djupt bekymrad att förbunden inte verkar förstå allvaret. Om de aviserade nedskärningarna genomförs 2020 så kommer det leda till att era medlemmar arbetar sig sjuka av stress. Fler rektorer kommer att säga upp sig eller blir sjuka, vilket i sin tur kommer skapa en enorm samvetsstress för de som arbetar kvar i skolan.

I vissa kommuner är de aviserade nedskärningarna så stora som drygt 4 procent av den totala budgeten. Det säger sig självt att det kommer medföra en kraftig försämring av arbetsvillkoren för era medlemmar. Frågan om styrningen av skolan är en viktig fråga, men den är inte akut, den behöver lösas på sikt. Frågan om nedskärningarna i skolan är akut och måste lösas under hösten 2019. Det är obalansen mellan krav och resurser som gör att allt fler lärare och skolledare lämnar yrket eller blir sjuka med år av sjukskrivning som följd.

Lärarnas samverkansråd där Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ingår har tecknat ett treårigt avtal med SKL som ska komma till rätta med arbetsmiljöproblemet i svensk skola. När avtalet undertecknades sades det att nu skulle arbetsbelastningen minska. Tyvärr har vi sett det motsatta och det beror på de nedskärningar som sker ute i kommunerna. Därför borde Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund driva frågan om avtalsbrott och därmed säga upp HÖK18.

Sveriges 290 kommunala huvudmän bryter mot intentionerna i HÖK18 när de genomför nedskärningar och det måste få kännbara konsekvenser. När vi nu går emot ett 2020 som kommer bli historiskt tufft för alla som arbetar i skolan måste vi ha ett kollektivavtal som kommer till rätta med arbetsmiljöproblemen. Det kommer inte HÖK18 göra. Dialogstöd i all ära, men det är inte mer dialog vi behöver.

Jag som arbetar i skolan vill att våra fackförbund gemensamt går samman och visar i handling att de tar fajten mot nedskärningarna. Jag frågar därför er, Johanna Jaara Åstrand, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Åsa Fahlén och Matz Nilsson om ni är beredda att tillsammans med oss lärare och skolledare på riktigt ta fajten mot nedskärningarna i skolan?

Linnea Lindquist, rektor, fackligt aktiv i lärarförbundet skolledare göteborg och initiativtagare till skolledarupproret

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev