Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nej, allvarssamtal stoppar inte en terrorist

I sin krönika ”Förståelse stoppar inte de som hatar” dömer Anna Ekelund Nachman ut allvarssamtalen som en fiaskoartad satsning. Hon verkar dock ha missuppfattat allvarssamtalens syfte: Att stoppa nyrekryteringen bland barn och unga till kriminalitet, replikerar socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Publicerad: 3 januari 2019, 10:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KriminalitetTrygghetStockholmPolisenKommunerFörorterSocialtjänstenUngaBarnSocialtjänstlagen

Replik. 44 mördade personer i nära 300 skjutningar i Sverige är den dystra summeringen av år 2018. För att få stopp på skjutandet, gripa gärningsmän och beslagta vapen är förstås polisens arbete helt avgörande. Men samtidigt måste alla delar av samhället hjälpa till, även vi i kommunerna.

Det grönblå samarbetet i Stockholms stad bryter nu med vanföreställningen om att invånare i utsatta områden inte vill ha fler poliser och ordningsvakter. Tvärtom visar trygghetsdialoger att människor som bor i dessa områden vill ha mer synlig polisnärvaro.

Med fler kommunala ordningsvakter och kameror vill vi från stadens sida bidra till att underlätta polisens arbete. De öppna drogscenerna, som utgör motor för skjutningarna, ska störas ut. Brottsutsatta och vittnen som utsätts för övergrepp i rättssak ska uppmärksammas särskilt av socialtjänstens stödcentrum för brottsoffer. De sociala insatsgrupperna för unga vuxna permanentas, efter flera år som osäkert projekt. Vi vill intensifiera samarbetet med polisen kring avhopparverksamheten. Skola, socialtjänst, polis och andra aktörer ges i uppdrag att jobba med samhandling, det vill säga operativ samverkan på barnnära nivå, inte enbart informationsutbyte.

Det långsiktigt förebyggande arbetet innebär bland annat att socialtjänsten fått i uppdrag att utveckla insatser för att stabilisera barns skolgång, eftersom forskning visar att framgång i skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för ungas framtid. För att påverka unga mäns värderingar och mentalitet byggs det våldsförebyggande arbetet med metoden MVP, Mentors in violence prevention, ut i fler skolor.

För att stoppa nyrekryteringen bland barn och unga till kriminalitet införs allvarssamtal inom 48 timmar. En ung person som anmäls för brott kallas snabbt till samtal med socialtjänst och uniformerad polis. Polisens roll är att tydliggöra allvaret i situationen och konsekvenserna framåt om beteendet inte bryts. Socialtjänstens roll är att tidigt erbjuda familjen stödinsatser innan försvar och bortförklaringar byggts upp. Metoden med allvarssamtal är prövad och utvärderad med gott resultat i bland annat Skärholmens stadsdelsnämnd, där den användes under perioden 2008-2014 (då under namnet ”Förstagångssamtal”). Tyvärr tog den föregående röda majoriteten bort samarbetet med polisen vid maktskiftet 2014. Samarbetet med polisen återupptas nu.

I sin krönikaFörståelse stoppar inte de som hatar” dömer Anna Ekelund Nachman ut allvarssamtalen som en fiaskoartad satsning. Hon verkar dock ha missuppfattat allvarssamtalens syfte, då hon beskriver dem som ett led i Stockholms insatser mot terrorism. Samtalen har aldrig syftat till terrorbekämpning. Främst riktar sig samtalen till 11–16-åringar som blivit anmälda för sitt första brott. Ekelund Nachman ondgör sig över att samtalen är frivilliga, men alla insatser inom ramen för socialtjänstlagen utgår från frivillighet.

Fullfjädrade terrorister och redan grovt kriminella påverkas förstås inte av frivilliga samtal. För att rå på dem krävs hårt polisarbete. Först när de negativa konsekvenserna av ett kriminella liv blivit tydliga, kan de möjligtvis ha motivationen att medverka i behandling. Allvarssamtal inom 48 timmar, kommunala ordningsvakter, kameror och förebyggande arbete i skolan är några av flera pusselbitar som Stockholms stad kan bidra med för att förhindra grov kriminalitet och skjutningar. Polisen och vi i kommunerna måste arbeta tillsammans, ingripande från polisen och stöttande och förebyggande från kommunen.

Jan Jönsson, socialborgarråd (L) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev