Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nätläkarnas patienter är friskare

Nätläkarnas och primärvårdens patienter är inte jämförbara. Dessutom har primärvårdsläkaren ett helhetsansvar som nätläkaren inte har. Slutreplik i debatten om ersättningen till nätläkare.

Publicerad: 1 juni 2019, 21:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

NätläkareEkonomi

För att skapa en effektiv vård är det viktigt att skapa ett ersättningssystem som stimulerar innovation som till exempel digitalisering. Men man måste också lära av misstag. Därför är det viktigt att ta vara på erfarenheterna från NHS i England kring ersättning av vård på distans.

I en replik 28/5 bejakar Niemi och Holm vid KRY vårt önskemål om en öppen diskussion kring ett ersättningssystem som stödjer ny teknik och nya arbetssätt för all primärvård. De undviker dock att diskutera huvudbudskapet i vår artikel, att SNS i sitt förslag om kapitationsersättning för digital vård inte beskriver möjliga snedvridningar av detta samt att det redan finns erfarenheter av denna problematik från NHS i England.

Patienter som hanteras via ett nätbesök är i genomsnitt avsevärt friskare än de som idag hanteras inom primärvården. Även för patienter med samma diagnos så kvarstår en skillnad. Skillnaderna i vårdtyngd måste alltså beaktas oavsett om ersättning ges per kontakt eller via kapitering. Allteftersom detta har blivit mer uppenbart för våra politiker har ersättningen till nätläkare via utomlänsvårdsavtalet sänkts från 1850 kr per besök till 650 kr. En ytterligare sänkning diskuteras nu.

Istället lyfter Niemi och Holm återigen den återkommande och missvisande jämförelsen mellan ”besök” i primärvården och hos nätläkare. De gör detta genom att jämföra nätläkarnas andel av besöken med deras andel av den utbetalda ersättningen. Det är helt fel, inte bara för att patientgrupperna inte är jämförbara utan också för att primärvårdsläkaren har ett helhetsansvar och arbetar inte bara när patienten är i rummet. Utan extra ersättning ska primärvården för alla patienter ombesörja bland annat uppföljning, utredningar, telefonsamtal, vårdplaneringar, samordning av vårdinsatser, långa sjukskrivningar och kontakter via 1177.

Primärvården, som ersätts främst genom kapitation, kännetecknas inte av hög innovationskraft, skriver Holm och Niemi med referens till SNS rapport. De lyfter dock inte SNS slutsats att dagens kapitationsersättning till primärvården ofta kombineras med andra ersättningar som försvårar innovation. SNS betonar också att ”det behöver finnas ekonomiskt utrymme i ersättningen för att möjliggöra innovation” samt att ”primärvården är i många fall ansträngd, vilket kan göra det svårt att implementera något nytt i avsaknad av ’slack’ i systemet”.

Att finansiera en privat vårdtjänst via utomlänsvårdsavtalet var och är en återvändsgränd. Det handlar inte primärt om ersättningsnivån. Den allvarligaste följden är att fokus inte har varit på alla möjligheter att effektivisera vården och underlätta för alla patienter – framför allt för dem med många och svåra sjukdomar. Därför behöver vi en öppen diskussion baserad på alla erfarenheter av både för- och nackdelar med olika sätt att ersätta primärvården.

Lina Maria Ellegård, fil dr i nationalekonomi, Lunds universitet

Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi

Ylva Sandström, ordförande Distriktsläkarföreningen i Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NätläkareEkonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev