torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nätläkare: ”Vi är lika bra – om inte bättre”

Den som dömer ut digital vård kan göra det på grund av tro och tyckande, men inte på basis av medicinsk kvalitet och tillgänglighet. I det avseendet är vi lika bra, om inte bättre, skriver 30 läkare på den digitala vårdgivaren Kry.

Publicerad: 15 mars 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är minst lika erfarna, kvalificerade och motiverade som läkare i den fysiska vården,” skriver läkarna på Kry. Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

E-hälsaTillgänglighetVårdköerLäkarePrimärvårdPatientsäkerhet

I debatten om digitala vårdgivare framträder emellanåt en både fördomsfull och nedlåtande bild av nätläkare. Vi får höra att vi bara behandlar de minst sjuka med metoder som inte är tillräckligt utvärderade. Vi kallas ”snuvdoktorer” och framställs som giriga och släpphänta.

I försöken att svartmåla branschen låter kritikerna ideologiska övertygelser skymma sikten och grumla omdömet i värderingen av vår kompetens. Vi är legitimerade läkare som verkar under samma lagkrav som traditionell vård och vi tillämpar samma rutiner och riktlinjer oavsett fysisk eller digital miljö. Vi är minst lika erfarna, kvalificerade och motiverade som läkare i den fysiska vården och vi delar en stark drivkraft med vår arbetsgivare – att ständigt utveckla vården och göra den ännu bättre.

En läkare är en läkare oavsett vårdens format. Det innebär en stark och orubblig vilja att hjälpa andra människor, att bota och lindra, och att ge effektiv vård. Den svenska sjukvården – inte minst primärvården – befinner sig i en djup kris när det gäller tillgängligheten. Vårdcentraler är överfulla och väntetiderna långa.

Vi ser och förstår desperationen hos dem som får vänta i veckor eller månader på ett läkarbesök. Det är inte rimligt och vi vill bidra till en lösning. Den digitala vården fyller här en viktig funktion. Vi kan tidigt fånga upp lättare sjukdomsfall, som annars skulle bli kroniska och svårbehandlade. Och med lättare sjukdomsfall talar vi inte om snuva utan om borrelia, urinvägsinfektion och psykisk ohälsa. Bara för att nämna några exempel.

Vi som tjänstgör på Kry, arbetar eller har arbetat i den traditionella vården, både inom privat och offentlig vård. För att handlägga vissa besvär krävs ett fysiskt möte med patienten, men många gånger räcker ett videomöte. Vi märker att de digitala vårdmötena är både populära och gör stor nytta.

Alla de patienter som söker vård hos oss har ett upplevt vårdbehov. Av olika skäl, till exempel praktiska, sociala eller geografiska, har de svårt att besöka en vårdcentral och hade annars hamnat på en akutmottagning. För ensamstående småbarnsföräldrar med utmanande vardagslogistik, för de med psykisk ohälsa eller andra tillstånd som kan vara tabubelagda eller generande att sitta i ett väntrum för, är vi en viktig lösning.

Digital teknik ger oss förutsättningar för en patientsäker vård av hög kvalitet vilket även Inspektionen av vård och omsorg (Ivo) konstaterat efter en utförlig granskning av vår verksamhet. Våra riktlinjer som kontinuerligt uppdateras och anpassas till digital vårdmiljö, följer gällande medicinsk vetenskap och praxis och är lättillgängliga.

I realtid har vi dessutom tillgång till en senior kollega, så kallad bakjoursläkare, och ett nätverk med över 350 kollegor från olika specialiteter. Även det faktum att vi har en god arbetsmiljö med både flexibilitet, smidig teknisk plattform och slimmad administration underlättar för oss att leverera en god vård. Våra patienter betygsätter vår tjänst med 4,7 av 5 möjliga och framhåller att de känner sig lyssnade på.

I debatten framför våra kritiker att den digitala vården utarmar den offentliga vården bland annat genom att digitala vårdgivare leder till ökad kostnadsbörda. Ett påstående som inte finns något belägg för. Digitala vårdmöten kostar samhället mindre än ett besök på fysisk vårdcentral eller akutmottagning.

Vi bidrar dessutom till att utveckla vården genom att integrera nya, digitala lösningar för diagnostik och behandling. I framtiden kommer vården att vara mycket närmare patienterna som kommer att vara delaktiga i sin hälsa och vård på ett självklart sätt.

Vi vill att samarbetet mellan traditionell vård och digitala vårdgivare ska öka för att gynna patienterna. I den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, betonas att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, vilket måste betraktas som ett steg i den riktningen.

För oss kommer patienten alltid först. Det är patientens behov och villkor som ska styra vården, inte förlegade synsätt och föråldrade system. Den som dömer ut digital vård kan göra det på grund av tro och tyckande, men inte när det gäller medicinsk kvalitet och tillgänglighet. I det avseendet är vi lika bra, om inte bättre.

Rebecka Gardell

Nasim Bergman Farrokhnia

Eva Thorell

Annette Alaeus

Jessica Kasskawo

Maria Centerman Edström

Galina Stenrud

Fawaz Mohammed

Christina Fabian

Mariana Lindberg

Carl-Axel Johansson

Hanna Jacobsson

Johan Flodin

Joakim Röstlund

Golnaz Hashemi

Reza Delavaran

Patricia Gyllenman

Mareike Claussen

Annica Hillbert

Michael Roslin

Peter Revesz

Jaan O Novek

Ingmar Zachrisson

Natalya Khamraeva

Nooraldeen Al-Dury

Ihab Jameel

Annelie Rönnberg

Helin Koluman

Jaya Badula

Adam Monten

Samtliga undertecknare är läkare på Kry

Rebecka Gardell, Läkare på Kry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev