måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nätläkarbesök ska inte vara gratis för patienten, Hallengren!

Den 1 januari 2017 avskaffades patientavgiften i Region Sörmland. Intentionerna må ha varit goda, men beslutet har dessvärre kommit att utgöra ett återkommande huvudbry i resterande län när alla landets patienter kunnat erbjudas kostnadsfri vård hos digitala vårdgivare genom Sörmland, samtidigt som notan landat hos övriga regioner skriver de moderata regionråden Tobias Nässén och Magnus Leivik.

Publicerad: 19 oktober 2020, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”För en enskild patient utanför Sörmland må besöken vara ”gratis”, men kostnaden för varje vårdkontakt lämpas över till dennes hemlän genom den så kallade utomlänstaxan,” skriver Tobias Nässén och Magnus Leivik.

Foto: Brita Nordholm, Simon Hastegård/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

NätläkareRegionerRegionernas ekonomiE-hälsaLena Hallengren

Med Region Sörmlands beslut började de så kallade nätläkarnas marknad att växa rejält. Inte för att fler digitala tjänster eller vårdgivare plötsligt dykt upp, utan för att en enskild region i praktiken över en natt möjliggjort för nätläkare att erbjuda kostnadsfria besök till hela landet.

För en enskild patient utanför Sörmland må besöken vara ”gratis”, men kostnaden för varje vårdkontakt lämpas över till dennes hemlän genom den så kallade utomlänstaxan. Detta utan någon som helst möjlighet för övriga regioner att påverka. För detta fakturerades inledningsvis en kostnad på 650 kronor för varje registrerat samtal, i dag är det 500 kronor. Som lök på laxen kräver Region Sörmland även övriga regioner på drygt 40 miljoner kronor årligen för att administrera faktureringen av utomlänsbesöken, pengar som man även finansierar sin egen sjukvård med.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna i Region Sörmland här valde en väg som innebar att en region ensamt fick makten att på lika sätt stoppa konkurrensen i form av digital vård genom avgiftsfria besök.

Den digitala utvecklingen är avgörande för att landets sjukvård ska bli framgångsrik. Men, detta måste ske under ekonomiskt försvarbara former, vilket var bakgrunden till att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2018 rekommenderade regionerna att införa en lägsta avgift på 100 kronor för digitala besök.

Konsekvenserna av Region Sörmlands beslut var så omfattande att dåvarande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) hotade med att en lagändring (Dagens medicin 2018-01-19) ifall regionerna inte själva kunde lösa den problematiska situation Sörmland skapat. Efter att Strandhäll avgått från regeringen har det dock varit tyst i frågan, och man kan fråga sig om hennes efterträdare Lena Hallengren (S) har samma inställning.

Det finns dessvärre inte mycket som tyder på det, givet att socialministern verkar ägna lejonparten av sitt medieutrymme på att varna andra regioner för Stockholm snarare än att bemöta den verkliga problematik som hennes partikollegor i Sörmland förorsakat för landets övriga regioner.

För dessa, och inte minst för Region Stockholm, är fortfarande det huvudsakliga problemet att det är möjligt att fakturera andra län för gratis besök genom Sörmland. Att kunna erbjuda sina patienter kostnadsfria besök är en betydelsefull konkurrensfördel, och det finns ett oerhört starkt incitament att nyttja denna fördel för de nätläkare som kan.

Trots att Sörmland införde en patientavgift för digitala besök under 2019 om 100 kronor, så är de flesta digitala besök i praktiken fortfarande avgiftsfria. Man har därmed inte tagit del av kritiken eller lärt sig någonting. Motiveringen av ledande sjukvårdspolitiker i regionen har varit att fortsatt vilja stimulera Sörmlands egna aktörer att ha digital kontakt med patienter. Men detta ställningstagande slår dyrt och hårt mot Sveriges övriga regioner.

Att de digitala vårdgivarna blivit en del av Region Stockholms vårdval är i grunden positivt. Det blir i längden billigare och faktureringen sker enligt regionens avtal, men framför allt blir det möjligt att granska och följa upp vården. Det är därför mycket viktigt att socialministern talar med sin partikollega i Sörmland för att bidra till en förändring. Här finns en möjlighet till ett enkelt beslut som kommer alla Sveriges regioner och i förlängningen patienter till del.

Vi behöver gemensamt få bukt med skenande kostnader för utomlänsfakturering, kombinerat med uteblivna patientavgifter och få tillstånd en gemensam följsamhet till SKRs rekommendation vad gäller patientavgift för samtliga typer av digitala besök.

Vi bjuder därför gärna in ministern till samtal med oss moderater i Region Stockholm och Region Sörmland för ett konstruktivt samtal. Vi bidrar gärna med en inblick i hur verkligheten ser ut för Sveriges regioner och visar gärna de positiva exempel som Stockholm bär med sig från välkomnandet av nya vårdaktörer inom regionens vårdutbud.

Tobias Nässén, vård- och Valfrihetsregionråd (M) Region Stockholm

Magnus Leivik, regionråd i opposition (M) Region Sörmland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev