måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Närmare 1 500 patienter med hög självmordsrisk står utan vård i Region Stockholm”

I dag lämnas sexualbrottsoffer i Region Stockholm utan adekvat vård. Tillsammans med den styrande majoriteten måste hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) göra mer för att se till att de här patienterna får den vård de behöver. Det är bokstavligen en fråga om liv och död för många av dem, skriver flera organisationer som företräder offren.

Publicerad: 1 november 2021, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många svenska sexualbrottsoffer lämnas utan tillgång till adekvat vård, skriver debattörerna.

Foto: Artinun Prekmoung/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Sexuella övergreppVårdkvalitetRegion StockholmIOP

Trots regeringens stora ambitioner att både utrota mäns våld mot kvinnor och prostitution så behandlas inte sexuellt våld någonstans som en hälsofråga: inte i den ”Nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”; inte i ”Handlingsplanen mot prostitution och människohandel” och heller inte i ”regeringens strategi för psykisk hälsa”. Många svenska sexualbrottsoffer lämnas därför i dag, efter att ha utsatts för ett brott som kränkt deras grundläggande mänskliga rättigheter, utan adekvat vård. 

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Så förbättras vården för patienter som utsatts för sexuella övergrepp
LÄS OCKSÅ SLUTREPLIKEN: ”Sexualbrottsutsatta behöver specialiserade mottagningar”

Påståendet att sexualbrottsutsatta kan gå till vilken vårdcentral eller psykiatrimottagning som helst håller inte längre. Den senaste datan (2021) från stiftelsen Wonsa, Sveriges största traumamottagning för sexuellt traumatiserade patienter, visar att över 90 procent av dem som söker sig till oss redan har uttömt sina möjligheter till vård inom Region Stockholm.

En nyligen publicerad studie från Karolinska institutet visar att självmordsrisken bland flickor utsatta för sexualbrott är 26 gånger högre än bland andra jämnåriga. Denna siffra är beräknad ett år efter att en vårdkontakt i Region Stockholm registrerat kännedom om att ett sexuellt övergrepp har skett. Vi menar att dessa siffror inte går att tolka som något annat än ett gigantiskt misslyckande av den offentliga vården i Region Stockholm.

Flera stödorganisationer arbetar i dag under orimliga förhållanden. Det stöd som organisationerna erbjuder är avsett att vara ett komplement till specialiserad vård. Men, i brist på sådan vård i hela landet blir föreningarna ofta de utsattas enda möjlighet att få det stöd och hjälp de behöver. Det innebär ett indirekt ansvar för sexualbrottsutsattas hälsa som ligger orimligt långt utanför stödorganisationernas uppdrag. 

Det behövs ett nationellt centrum för klinisk metodutveckling, forskning och utbildning. I dag är det upp till varje region hur man ska organisera vården. Som landets befolkningsmässigt största region borde Region Stockholm ligga i framkant och vara ett föredöme för andra regioner.

Tillsammans med de närmare 1 500 människor som står i kö till Wonsas specialistklinik i Region Stockholm undrar vi därför: hur ska Region Stockholm organisera den behandling som behövs och det stöd som patienter i behandling ofta behöver i sin vardag? Regionen har skapat en akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset så man kan tycka att den borde vara lika bra på det icke-akuta omhändertagandet. Men i dag finns inget strukturerat omhändertagande av personer med sent uppkomna symtom efter sexuellt våld – varken i Stockholm eller i resten av landet. 

Det behövs ett samarbete mellan region, kommun/stad och civilsamhälle. Vårt förslag är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som skulle garantera att sexualbrottsutsatta fick tillgång till adekvat vård och stöd. Region Östergötland har exempelvis ingått ett IOP med den ideella föreningen Novahuset som arbetar för att förebygga sexuella övergrepp. Det visar att möjligheten finns för Region Stockholm att göra detsamma.  

Vi är flera Stockholmsbaserade NGO:s för högspecialiserad vård och stöd till patienter utsatta för incest, trafficking och andra sexuella övergrepp som står redo för att bidra med vår kunskap och organisering, men vi behöver regionens och kommunernas stöd. Vi önskar även att regionen visar intresse för att ta del av våra perspektiv från verkligheten, i syfte att snabbt anpassa insatserna till vad som gör verklig skillnad i måendet hos utsatta. 

Vi ber nu dig Anna Starbrink, som hälso- och sjukvårdsregionråd, att ge oss en tid och plats för ett möte. Därifrån kan vi arbeta fram en lösning tillsammans.

Maya af Geijerstam
Generalsekreterare Wonsa – specialistklinik för sexuellt traumatiserade

Hermine Holm
Generalsekreterare Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Lena Morin Nilsén
Generalsekreterare Nxtme – erbjuder stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev