Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nära vård måste bygga på värderingar”

Jag välkomnar rörelsen bort från en sjukvård enligt principen ”one size fits all” till en sjukvård där patienten involveras i ett lagarbete tillsammans med personalen. Omställningen till nära vård är emellertid bara möjlig om den grundas på principer och värderingar. Det är därifrån energin till förändring kommer, skriver oppositionsregionrådet Jimmy Loord (KD) i Region Kalmar län.

Publicerad: 21 oktober 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Att få förtroendet att utifrån sina egna förutsättningar och styrkor delta i utformningen av sin behandling är en klar signal om att vara sedd. Ansvar och tillit är i sig hälsofrämjande”, skriver Jimmy Loord.

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

PatienterRegionerVårdskulden

Nära vård är ett så vanligt begrepp att man lätt missar vilken omställning det innebär. Det är också så allmänt omfattat att den politiska sprängkraften glöms bort.

Som kristdemokrat tror jag inte på nära vård främst för att den kan spara pengar och höja produktiviteten, utan för att den bygger på en människosyn jag har stor sympati med.”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik”, står det i vårt principprogram. ”Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.”

Därför välkomnar jag rörelsen bort från en sjukvård enligt principen ”one size fits all” till en sjukvård där patienten är medskapare och involveras i ett lagarbete tillsammans med personalen.

Erfarenheterna från våra regioner av att patienter sätter värde på att få ett större ansvar, och att behandlingens kvalitet ökar när patienten blir mer delaktig, förvånar inte. Varje människa är en unik och oersättlig individ. Människans djupaste behov är att bli sedd och inte vara utbytbar. Att få förtroendet att utifrån sina egna förutsättningar och styrkor delta i utformningen av sin behandling är en klar signal om att vara sedd. Ansvar och tillit är i sig hälsofrämjande.

Av samma skäl behöver sjukvården komma bort från synsättet att vård är en tjänst som ”produceras” av anställd personal och ”konsumeras” av patienter. Ett sådant synsätt missar att även patienter och vårdanställda är människor som utvecklas i relation till andra människor. I utredningen Effektiv vård skrev den särskilde utredaren Göran Stiernstedt: ”Värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården … Det är förutsättningarna för, omständigheterna kring och innehållet i mötet som avgör hur resultatet blir för patienten.

En slutsats av vårens snabba omställning i sjukvårdssektorn är att omfattande förändring är möjlig, så länge det finns ett tydligt svar på frågan varför. Svaret under våren var att de utmaningar som följde av coronapandemin måste hanteras.

Utvecklingen mot nära vård har på samma sätt beskrivits som nödvändig, rentav ett slags ödesfråga. Men jag befarar att otydligheten i fråga om varför denna förändring behövs kan sänka takten. I värsta fall kan utvecklingen gå bakåt. Jag ser tendenser till det i talet om att vårdköer ska ”betas av”, som om de inte utgjordes av unika människor med unika förutsättningar.

Jag är ganska säker på att omställningen till nära vård bara blir möjlig om den grundas på principer och värderingar. Det är därifrån energin till förändring kommer. Det är också då man undviker att fastna i frågor om tekniska lösningar. Barack Obama sa ofta om olika politiska lösningar: ”Det är inte bara rätt, det är också smart.” Som kristdemokrater skulle jag vilja vända på uttrycket och när det gäller utvecklingen mot nära vård säga: Det är inte bara smart, det är också rätt.

Jimmy Loord, oppositionrsegionråd (KD) Region Kalmar län och ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev