tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”När tilliten krackelerar är demokratin i fara”

Ta er tid att diskutera, förklara och förankra vision och målsättningar hos förvaltningsledningen och medarbetarna, uppmanar debattörer från Tillitsdelegationen, Vision och Fores.

Publicerad: 5 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Laura Hartman, Veronica Magnusson, Mariell Juhlin och Markus Barnevik Olsson.

Foto: Fredrik Sandin Carlson (Laura Hartman), Gustav Gräll (Veronica Magnusson)


Ämnen i artikeln:

TillitVisionLedarePolitiker

Valrörelsen har börjat. Det finns således en risk att politiken riktar kritik mot tjänstepersoner och förvaltning på kommunal, regional och nationell nivå. Om kritiken är oberättigad eller kränkande äventyras tilliten mellan politik, medarbetare och chefer. Det utgör ett hot mot en effektiv offentlig förvaltning vilket riskerar att undergräva väljarnas förtroende för politiken och vår demokrati.

Förra året kom Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) med rapporten ”Effektivitet i kommuner”. Den bekräftar vad tidigare studier och statliga Tillitsdelegationen redan kommit fram till: kommuner som åtnjuter hög tillit mellan politik och förvaltning håller bättre ordning och reda på ekonomin, har effektivare politisk styrning och följer noggrannare upp resultat. Nyköping och Borlänge är två goda exempel, medan den bristande tilliten inom Hörby kommun klassats som ett arbetsmiljöproblem, enligt Arbetsmiljöverket.

LÄS MER: Palle Lundberg har tillit till 11 000 medarbetare: ”Jätteläskigt” 

Trots att Tillitsdelegationen pekat ut tillitsbaserad styrning och ledning som nyckeln till kortare handläggningstider, ökad motivation bland medarbetarna och förbättrad service utifrån medborgarnas behov, ser vi i stället en tilltagande misstro mellan politik och förvaltning. När riksdagspolitiker tävlar om vem som vill lägga ner flest myndigheter försämras även tilliten på nationell nivå. 

Valet i höst kommer att innebära politiska maktskiften. Det är därför en särdeles bräcklig tid för tilliten. Med detta i åtanke vill vi lyfta fem tips till politiker om vad som kan hjälpa i stället för att stjälpa tilliten i Sverige.

1. Var tydliga med era mål och visioner för mandatperioden. När ni tar över makten, var tydliga med vilka politiska målsättningar ni vill uppnå och varför. Ta er tid att faktiskt diskutera, förklara och förankra vision och målsättningar hos förvaltningsledningen och medarbetarna.

2. Skapa organisatoriska förutsättningar – skippa detaljstyrningen. Ge förvaltningsledningen ett tydligt uppdrag med utrymme att leverera förslag på hur organisationen bäst kan uppnå era målsättningar. Detaljstyr inte hur verksamheterna ska leverera utan respektera att politik och förvaltning har olika, men lika viktiga, roller.

3. För alltid en löpande dialog. Säkra tillgången på naturliga kontaktytor mellan politik och förvaltning, från ”golvet” och upp till ledningsnivå. Nyköpings kommun har enligt Tillitsdelegationen visat hur en öppen dialog mellan politik, chefer och medarbetare inom socialtjänsten minskar arbetsbördan samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

4. Visa ömsesidig respekt för varandra och för pågående projekt. Politik och förvaltning saknar ofta grundläggande kunskap om varandras arbetsuppgifter, särskilt på kommunal nivå. För maximal effektivitet och kontinuitet bör förvaltningen ges möjlighet att informera om hur de arbetat med politiken tidigare och därefter bör man gemensamt komma överens om eventuella förändringar i arbetssätt.

5. Omfamna den institutionella trögheten. Politikens utmaning handlar om att inte låta frustrationen över att saker tar tid övergå till ett intuitivt beslutsfattande som saknar förankring i verkligheten. Det går visserligen snabbare men är samtidigt förenligt med stora risker, inte minst i termer av minskad tillit och effektivitet. Enligt nobelpristagaren Daniel Kahneman leder organisationers långsamma beslutsfattande till bättre beslut.

Vad som förenar varje framgångsrikt politiskt styre i modern tid är att de noggrant gjort sin hemläxa i stället för att blint följa opinion och magkänsla. Vi efterlyser tillitsbaserat politiskt ledarskap och ett värnande av det ömsesidiga förtroendet på alla samhällsnivåer.

Tilliten behöver värnas och genomsyra styrningen av våra demokratiska institutioner. För när tilliten krackelerar är demokratin i fara.

Laura Hartman
Tidigare ordförande Tillitsdelegationen, nu chefsekonom LO

Veronica Magnusson
Ordförande, Vision

Mariell Juhlin
Ordförande tillitsgruppen, tankesmedjan Fores

Markus Barnevik Olsson
Samordnare klimat och tillit, Fores

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TillitVisionLedarePolitiker

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev