torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Myndigheter måste våga testa nya arbetssätt”

Skapa en Samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring exempelvis tillstånd för elledningar, vindkraft eller vätgas, föreslår Kommittén för teknologisk innovation och etik.

Publicerad: 13 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Övre raden från vänster: Charlotte Brogren, Jon Simonsson och Rikard Jermsten. Nedre raden från vänster: Stefan Einhorn och Erik Thedéen.

Foto: Emma Nilsson, Anette F Andersson


Ämnen i artikeln:

VindkraftElnätIt

Kommittén för teknologisk innovation och etik, Komet, avslutar sitt uppdrag den 31 december och lämnar i dag sitt slutbetänkande till regeringen. 

Genom vårt fyraåriga arbete för regeringen har vi lagt förslag om åtgärder inom hälsa, klimat och digitalisering, för att möjliggöra tekniska innovationer. Samtidigt har vi lyft betydelsen av säkerhet och ansvarstagande. Myndigheter, och samhället i stort, har svårt att hänga med i den snabba utvecklingen, inte minst inom det tekniska området. Detta hindrar ökad effektivitet och trygghet. Vi kan därför konstatera att staten har en hemläxa att göra.

LÄS MER: 150 kommuner går runt tack vare utjämning – så fungerar utskällda systemet 

Ny teknik har stora möjligheter att bidra till livskvalitet och att lösa utmaningar kopplat till klimat, välfärd och trygghet. Samtidigt måste frågor om integritet hanteras och säkerhet tryggas. Vi konstaterar att teknik- och regelutveckling inte går i takt. Otakten hämmar spridningen av nya lösningar och öppnar upp för oönskade. Även rättssäkerheten riskeras när regelutveckling inte tar höjd för ny teknik. Det är viktigt att förvaltning och regelverk bidrar till, och inte hindrar, näringslivets gröna omställning och nya effektivare lösningar i kommuner och regioner. 

Den svenska förvaltningsmodellen fungerar på många sätt väl. Men vi behöver snabbt utveckla arbetssätten och komplettera modellen. Vi måste också bli bättre på att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att balansera nytänkande med stabilitet, nyskapande med ansvarsfullhet. 

För att realisera regeringens politik – och hantera våra utmaningar – krävs en mer dynamisk offentlig förvaltning. En viktig uppgift framåt är att vända på perspektivet och våga pröva och tänka nytt. Människor drivs i mångt och mycket av rädsla; rädsla för att göra fel, rädsla för att pröva det nya. Vi måste stå över detta. Ledare och tjänstepersoner behöver vara modiga. Myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå behöver våga testa nya arbetssätt och lösningar, och samtidigt lyfta blicken för att se till helheten.

Myndigheter behöver även arbeta mer stegvis, och proaktivt hantera frågor som hamnar i mellanrummen mellan olika myndigheter, nivåer och regelverk. När nya tvärsektoriella lösningar saknar naturlig hemvist blir arbetet både svårt och tidsödande. Och när vi ser att den lösning som serveras är orimlig, bör vi agera.

Vår uppfattning är att regeringen inledningsvis till exempel bör:

Skapa en Samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring tvärsektoriella frågor. Det kan handla om att tillstånd för elledningar, vindkraft eller vätgas hanteras på nya parallella sätt med bibehållen rättssäkerhet. Eller att snabbare reda ut vilken myndighet som tar täten för att hantera en ny typ av tvärsgående lösning.

Påbörja en stegvis utveckling av kommittéväsendet. Till exempel genom att testa mer löpande utredningar som snabbare kan leverera högkvalitativa författningsförslag och möjliggöra försöksverksamhet. 

Starta ett utvecklingsprogram inom förvaltningens nav – Regeringskansliet – för att öka statens förmågan till innovation, samverkan och helhetssyn.

Säkerställa att utveckling och användning av nya lösningar sker under ansvar. 

Det vi beskriver ovan kan sammanfattas i två ord: kreativitet och ansvar. Vi bör skapa jordmån för oss själva och nya generationer att utveckla dessa förmågor. För självklart är de mänskliga egenskaper som vi kan uppmuntra. Inget hindrar oss egentligen – ett samhälle med kreativa och ansvarstagande individer skulle knappast uppfattas som något negativt. 

Så vänder vi som varit verksamma inom Komet blicken inåt och konstaterar att vi i vissa avseenden har misslyckats med vår uppgift, att skapa ökande möjligheter för innovationsarbete under ansvar. Orsaken är lätt att inse – vi har fokuserat på periferin när vi borde ha sett till stammen, för i detta centrum finns människan med sin häpnadsväckande förmåga till kreativitet och ansvarstagande. Det är den kraften som kan bära oss in i framtiden, om vi vill och om vi vågar.

Charlotte Brogren

Stefan Einhorn

Rikard Jermsten

Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik

Erik Thedéen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VindkraftElnätIt

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev