Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Myndigheten för yrkeshögskolan saknar regionalt perspektiv”

Norrland har ett turnéområde lika stort som Storbritannien och vi skriker efter scenteknisk personal, skriver 16 branschföreträdare som vill se en yrkesutbildning i norra Sverige.

Publicerad: 24 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mikael Flodström, Malin Hülphers, Åsa Simma, Erik Mikael Karlsson, Fransesca Quartey, Marcus Hellsten, Olov Amelin och Gunilla Röör.

Foto: Anna Thors (Mikael Flodström), Sandra Lee Pettersson (Malin Hülphers), Oskar Ohlsson (Åsa Simma), Patrick Degerman (Fransesca Quartey), Magnus Stenberg (Gunilla Röör)


Ämnen i artikeln:

KulturYrkesutbildningHögskolan

I norra Sverige är behovet av scenteknisk personal långt större än utbudet av arbetskraft. Trots detta avslogs ansökan om att få starta en scenteknisk yrkeshögskoleutbildning i Norrland. Vi menar att Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, saknar det regionala perspektivet och en förståelse för förhållandena i norra Sverige. 

Frågan om att inrätta en yrkeshögskoleutbildning inom scenteknik kan kanske vid första anblicken tyckas vara en väldigt smal fråga för en väldigt avgränsad bransch. Men faktum är att den handlar om något mycket större. Den handlar om 1,2 miljoner människors möjligheter och rättigheter att få ta del av kulturupplevelser. 

LÄS MER: Nya siffror: Rekordlåg arbetslöshet i norr

För två år sedan gjordes en ansökan om att i samarbete med scenkonstinstitutionerna få starta en yrkesutbildning för teater-, turné- och scentekniker i Norrland. Vi i branschen stod redo med praktikplatser, handledare och ett identifierat rekryteringsbehov som var stort. Ansökan avslogs av MYH som då menade att det fanns ett tillräckligt antal utbildningsplatser i landet. Utbildningsplatserna myndigheten hänvisar till finns… gissa var? Jo, i Stockholm och Göteborg. Argumentet visar att MYH saknar ett regionalt perspektiv och en insikt i förhållandena i Norrland. Man tar heller inte hänsyn till det faktum att många får jobb på den ort de utbildas eller hos den arbetsgivare där de gjort sin praktik.

Detta är ytterligare ett exempel på hur en nationell myndighet inte ser till hela landet i sina beslut, man utgår från ett storstadsperspektiv utan djupare analys av hur förhållandena i glesbygd påverkas. Se bara på den ständiga frågan om Ostkustbanan och Norrlands behov av ett utbyggt järnvägsnät.

I Tillväxtverkets rapport ”Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020” beskrivs ett kunskaps- och kompetensförsörjningssystem som inte når ut i hela landet. Skillnaderna mellan storstäder, större universitetsregioner och övriga delar av landet tilltar och därför, menar rapporten, blir det allt viktigare med andra typer av lärande och kompetenshöjning för att förnya kompetensen hos arbetskraften regionalt och lokalt.

För oss som arbetsgivare och företagare inom scenkonstbranschen är det tydligt att MYH:s bedömning är felaktig. En yrkesutbildning för scentekniker i norra Sverige är nödvändig för att vi ska få förutsättningar att fortsätta bedriva vår verksamhet och turnera i regionen. Det här är viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Människor utanför storstadsregionerna har samma rätt till scenkonstupplevelser som de bosatta i större städer. 

I de nationella kulturpolitiska målen står nämligen att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och för att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjligheter till kulturupplevelser och särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Vi pratar alltså om såväl möjligheter som rättigheter genom Barnkonventionen. Självklart sätter man kanske inte likhetstecken mellan ett avslag på en ansökan om att inrätta en yrkesutbildning med att man sätter käppar i hjulen för de nationella kulturpolitiska målen. Men vi vill hävda att utan tillgång till rätt kompetens kommer det på sikt ske en utarmning av vilka scenkonstupplevelser som kommer att vara möjliga att ta del av i Norrland. 

Norrland har ett turnéområde lika stort som Storbritannien och vi skriker efter scenteknisk personal. Under pandemin stod kultur- och nöjesbranschen helt stilla och arbetstillfällen försvann. Många tekniker har nu bytt bransch och bristen på kompetens har blivit ännu större. En ny ansökan om att få starta en yrkesutbildning för teater-, turné- och scentekniker i Norrland är på gång och vi hoppas att MYH då tänker om och tänker rätt. Och fråga oss gärna – vi är öppna för dialog. Behovet var stort redan för två år sedan. Nu är det akut.

Mikael Flodström
Vd, Scenkonst Västernorrland AB

Malin Hülphers
Scenkonstchef, Estrad Norr

Marie Larsson Sturdy
Verksamhetschef och konstnärlig ledare, Dans i Nord

Per Johansson
Ljud & Ljus Control i Sundsvall AB

Åsa Simma
Teaterchef, Giron Sámi Teáhter

Erik Mikael Karlsson
Vd, Norrlandsoperan

Fransesca Quartey
Vd, Västerbottensteatern

Marcus Hellsten
Teaterchef, Folkteatern i Gävleborg

Bosse Niemi
Vd, Samljus AB

Olov Amelin
Vd, Stiftelsen Jamtli

Gunilla Röör
Teaterchef, Norrbottensteatern

Henric Wikström
Hences Ljud AB

Peter Brisenheim
Teknisk chef, Sara kulturhus

Björn Edin
Ume Audio System AB

Erik Nordlander
Nordlander Produktion

Tomas Pettersson
Umeå Scenteknik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev