Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MUF: Låt regionerna ta över skolhälsovården

Barn med psykisk ohälsa får inte hjälp i tid. Låt därför regionerna ta över skolhälsovården och se till att alla skolor har tillgång till kurator eller skolsköterska varje dag, skriver Muf.

Publicerad: 27 januari 2022, 08:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolhälsovården fungerar inte optimalt i dag, därför vore det bättre om den togs över av regionerna där kompetensen finns inom hälso- och sjukvårdsfrågor, skriver Matilda Ekeblad och Josephine Närholm från Muf och Moderat skolungdom.


Ämnen i artikeln:

ElevhälsaBUPSjälvmordRegioner

Alltför länge har det larmats om långa väntetider till BUP samtidigt som den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsatt att öka. Antalet unga som känner ängslan, oro eller ångest har nästan fyrfaldigats sedan 1980-talet och unga svenskar toppar listan över dem som mår sämst i hela Europa. 

Över 6 000 barn och unga står i kö till BUP och i november 2021 var det 56 procent som inte fick hjälp i tid. Situationen riskerar att bli än värre till följd av pandemin som slagit hårt mot ungas psykiska hälsa.

Trots de ökade köerna till BUP väljer i dag bara 31 procent av de unga att prata med en vuxen när de mår riktigt dåligt, enligt en enkätstudie från Mind 2021. Och nästan hälften av de tillfrågade uppgav att de ofta skäms när de mår dåligt. Som om det inte var illa nog har även över hälften haft en kompis som inte velat leva längre.

Att politiken svikit unga som mår dåligt är uppenbart. Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 0–24 år. Vi vet att det finns en tydlig koppling mellan depression, ångest och självmord. Samt att det ofta är svårare för unga som mår psykiskt dåligt att etablera sig på arbetsmarknaden när de blivit vuxna. I stället riskerar de att fastna i långa sjukskrivningar – som i sin tur gör att de blir beroende av bidrag och därmed ökar risken för att hamna i utanförskap. 

Inga barn eller unga ska behöva vänta på att få hjälp eller skämmas över att de mår dåligt. Därför har vi följande önskemål: 

Tillgängligheten till vården behöver öka och väntetiderna kortas – för att lyckas med detta bör BUP privatiseras. Privata aktörer kan då hjälpa till att avlasta regionerna med till exempel utredningsarbete vilket kommer att göra att fler får hjälp snabbare. Redan i dag kan vi se att de privata alternativen kan ta emot fler, hjälpa fler och korta vårdköerna. Därtill är konkurrens viktigt för att vården ska kunna utvecklas och förbättras. 

Skolhälsovården fungerar inte optimalt i dag – därför vore det bättre om den togs över av regionerna. Där finns kompetensen inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Och det vore ett rent plus om skolan kunde fokusera helt på utbildning. Dessutom skulle en sammanhållen vårdkedja se till att flödet mellan olika mottagningar förenklades. 

Det måste bli enklare för unga att få hjälp på skolorna – därför krävs bättre tillgång till skolsköterska eller skolkurator. Samtliga skolor bör ha sådan bemanning varje dag. Enligt dagens skollag ska varje skola ha tillgång till kurator eller skolsköterska, men det står inte i vilken utsträckning.

Matilda Ekeblad
Förbundsordförande i Muf 

Josephine Närholm
Ledamot Moderat skolungdom riks

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev