tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”MSB prioriterar inte bort räddningstjänstens suicidpreventiva arbete”

MSB:s föreskrifter påverkar inte kommunens skyldigheter eller möjligheter att utföra insatser, vare sig vid suicid eller andra olyckstyper, replikerar Cecilia Looström, chef för avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande.

Publicerad: 21 maj 2021, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det arbete som görs inom suicidprevention är angeläget och många kommuner gör ett utomordentligt viktigt arbete,” skriver Cecilia Looström. Foto: Jagen51/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

RäddningstjänstenMSBKommunerSjälvmord

MSB vill inte begränsa räddningstjänstens livräddande arbete; tvärtom vill vi stödja och uppmuntra kommunerna att arbeta med ett helhetsperspektiv kring sina risker. Det arbete som görs inom suicidprevention är angeläget och många kommuner gör ett utomordentligt viktigt arbete. MSB:s bemyndigande att meddela föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur begränsar sig dock till det som faller inom lagen om skydd mot olyckor (LSO). Suicidprevention faller primärt inom ramen för hälso- och sjukvårdens område.

LÄS OCKSÅ: ”Prioritera inte bort räddningstjänstens självmordsförebyggande arbete, MSB” 

Efter riksdagens beslut om ändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) har MSB fått i uppdrag att ta fram föreskrifter för hur kommunernas handlingsprogram ska utformas utifrån lagstiftningen. Handlingsprogrammen utifrån LSO ska på ett tydligt sätt beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen behöver för att hantera riskerna. Remissförfarandet har varit öppet och alla som vill har haft möjlighet att svara på remissen och medverka i den digitala remissdialogen. MSB har bjudit in Suicide Zero till ett möte den 26 maj och välkomnar fortsatt dialog i denna viktiga fråga.

MSB ser positivt på att kommunerna tilldelar förvaltningen kommunal räddningstjänst bredare uppgifter än uppgifter utifrån LSO och att kommunerna beskriver dessa i dokument som hör samman. 

Kommunerna är således fria att utforma räddningstjänstens uppgifter utöver lagstiftningens krav på ett sätt som passar respektive kommun. Flera kommuner har tidigare skrivit bredare handlingsprogram som omfattar uppgifter utifrån flera olika lagstiftningar. Det kan exempelvis gälla uppdrag kring suicidprevention, brottsprevention, fallprevention och saneringsåtgärder där kommunfullmäktige även tilldelar sin räddningstjänst uppgifter utanför LSO. MSB saknar emellertid möjlighet att föreskriva om sådana uppgifter när de faller utanför LSO:s tillämpningsområde.

Av MSB:s remitterade förslag till allmänna råd framgår att kommunerna kan överväga att inkludera en olyckstyp benämnd ”nödställd person” i handlingsprogrammen utifrån situationer som kan leda till räddningsinsats. MSB:s föreskrifter om handlingsprogrammen påverkar alltså inte kommunens skyldigheter eller möjligheter att utföra insatser, vare sig vid suicid eller andra olyckstyper som inte uttryckligen framgår av handlingsprogrammen.

Cecilia Looström, Chef för avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid MSB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev