lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MSB och SGI: Så kan vi underlätta kommunernas klimatanpassningsarbete

I budgeten för 2022 förstärks statens anslag för klimatanpassning. Kommunerna har en central roll i klimatanpassningsarbetet och tillsammans kan vi göra samhället mindre sårbart, skriver generaldirektörerna Camilla Asp och Johan Anderberg.

Publicerad: 9 december 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi behöver öka tempot i det förebyggande arbetet mot ras, skred, erosion och översvämning, skriver Camilla Asp och Johan Anderberg.

Foto: Johan Nilsson/TT, Melker Dahlstrand/MSB, SGI


Ämnen i artikeln:

KlimatarbetetÖversvämningMSB

Ett förändrat klimat förväntas leda till en ökad risk för naturolyckor i form av ras, skred, erosion och översvämning. Med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens geotekniska institut (SGI) ges nya förutsättningar för kommunerna att arbeta med förebyggande åtgärder för klimatanpassning. Tillsammans kan vi minska riskerna och undvika framtida kostsamma samhällskonsekvenser. 

Ett av fyra mål på klimatmötet i Glasgow i november handlade om anpassning för att möta klimatförändringarna här och nu. FN:s klimatpanel har också varnat för att extrema väder blir allt vanligare. Även i Sverige behöver vi öka tempot i det förebyggande arbetet mot ras, skred, erosion och översvämning. 

I maj 2021 presenterade MSB och SGI en gemensam rapport som svar på ett regeringsuppdrag, med tio identifierade riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. I regeringsuppdraget redovisade vi vikten av att arbeta förebyggande för att minimera konsekvenserna av naturolyckor. Det handlar om trygghet för människor och kan röra sig om betydande ekonomiska värden. Genom att rangordna riskområdena ger rapporten vägledning om hur insatser bör prioriteras. 

Ett av rapportens fyra konkreta åtgärdsförslag var att investera i och utveckla ekonomiska styrmedel för förebyggande åtgärder mot ras, skred, erosion och översvämning. I den av riksdagen nu beslutade budgeten för 2022 förstärks statens anslag för klimatanpassning. Anslaget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor höjs från cirka 25 miljoner kronor till drygt 520 miljoner kronor. Kommunerna kan söka bidrag för förebyggande åtgärder i befintlig bebyggelse för att skydda bland annat samhällsviktig verksamhet genom MSB. 

Hos SGI kan kommunerna längs Göta älv, ett av Sveriges mest skredkänsliga områden, söka bidrag. SGI:s anslag för förebyggande åtgärder mot ras och skred i Göta älvdalen är för kommande år 215 miljoner kronor. SGI bistår i övrigt med geoteknisk vägledning till kommuner och länsstyrelser i syfte att minska riskerna för ras, skred och stranderosion i ett föränderligt klimat. 

Kommunerna har en central roll i klimatanpassningsarbetet och tillsammans kan vi göra samhället mindre sårbart. 

Camilla Asp
Vikarierande generaldirektör MSB

Johan Anderberg
Generaldirektör SGI 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev