Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MP: Trafikverkets förslag leder till segregation och missade klimatmål

Trafikverkets förslag till nationell plan är som att laga och lappa med gamla metoder. Det är inte så vi tar transportsystemet in i framtiden och klarar klimatomställningen, skriver Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson och elva kommun- och regionpolitiker.

Publicerad: 17 januari 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Otillräckliga satsningar på järnvägen gör att tåget inte blir ett tillräckligt lockande alternativ till bilen och flyget, konstaterar tolv miljöpartister.

Foto: Michael Erhardsson


Ämnen i artikeln:

TågtrafikKlimatarbetetKollektivtrafikMiljöpartiet

Klimathotet har aldrig varit mer överhängande, samtidigt som järnvägsnätet aldrig varit så underdimensionerat. För Miljöpartiet är det tydligt att den nuvarande järnvägen behöver rustas och nya stambanor byggas till. Sverige byggde ut järnvägen för 170 år sedan — sedan dess har befolkningen tredubblats och godstransporterna tusenfaldigats.

Konsekvenserna i förslaget från Trafikverket är många: 

Tiotusentals bostäder i Uppsala, Gävle och Västerås längs de järnvägsspår som planerats att flyttas eller byggas ut, riskerar att gå om intet eller skjutas långt på framtiden. 

När Ostkustbanans dubbelspår återigen försenas, fortsätter vi göra hundratusentals landsbygdsbor beroende av fossilbilen, samtidigt som Ostkustbanan blir en flaskhals för hela Sveriges utveckling. När stora satsningar görs i Norrlandslänen på mer klimatvänlig produktion och inflyttningen drastiskt ökar - så måste Ostkustbanan byggas ut för att människor och gods ska kunna färdas.

Norrbotniabanan är en viktig satsning som Miljöpartiet drivit och vi är glada att den finns med i planen, dock alldeles för långt fram. Norrbotniabanan behövs nu för att hela Sverige ska kunna dra nytta av de stora klimatsatsningar som görs i norr.

När inga satsningar görs för att korta restiden på Norra Stambanan från Östersund till Stockholm, då blir tåget inget alternativ till flyget på den sträckan.

Att fyrspåret i Uppsala också försenas skapar ytterligare konsekvenser för både bostadsbyggande i en av landets mest snabbväxande regioner och stora svårigheter för både gods och människor att färdas hållbart.

Förbindelsen mellan Stockholm och Oslo är viktig för både arbetsmarknaden, näringslivet och klimatet. Här krävs satsningar på Västerås resecentrum, Mälarbanan och Värmlandsbanan. Denna investering möjliggör såväl minskad flyg- som biltrafik. Att dessa satsningar utelämnas ur planen innebär fortsatt stora klimatutsläpp.

Detta är bara några av de konsekvenser som Trafikverkets förslag ger. S-regeringen måste nu säkerställa att den nationella planen ser till att Sverige klarar klimatmålen. Höghastighetstågen är viktiga men ska inte tränga ut andra investeringar. Därför vill Miljöpartiet se en större budgetram - för att helt enkelt kunna göra fler satsningar. Vi är också beredda att lånefinansiera viktiga infrastruktursatsningar, vilket mött stort politiskt motstånd. Vi måste våga göra investeringar att skjuta problemen på framtiden blir än dyrare.

LÄS MER: M: Stärk Sveriges konkurrenskraft och beredskap med bättre infrastruktur

Striden står inte mellan höghastighetstågen eller den befintliga järnvägen — striden står mellan det hållbara klimatsmarta resandet och det fossila. Sverige behöver mer järnväg, mer cykelväg och fler möjligheter för människor i hela landet att resa hållbart. 

Trafikverket är en myndighet som ska bidra till att vi når klimatmålen — att då föreslå 30 nya vägprojekt, enbart 6 satsningar på järnväg och noll satsningar på cykling visar hur man inte tagit till sig att prioriteringsordningen måste förändras. Att lägga 14,3 miljarder kronor på en ny motorväg i Stockholm mitt i en klimatkris är helt fel väg att gå.

Cykelinfrastrukturen är eftersatt i hela landet, på landsbygden är cykelvägar mellan barns bostäder och skolan extrema ovanligheter. Medan Miljöpartiet satt i regeringen förstärktes återkommande uppdraget till Trafikverket att prioritera cykling, men mer måste göras när cyklingen bland barn sjunkit med 70 procent.

Trafikverkets modeller för att beräkna nyttor med olika åtgärder måste utgå från frågan om vad det är för framtid vi vill skapa med dessa enorma investeringar? Ska hela landet kunna ställa om måste vi vända på prioriteringsordningen och se de nyttor som tåg, cykel och en transporteffektiv planering skapar.

Om Socialdemokraterna menar allvar med de senaste månadernas nyvakna vurm för klimatet så ser man nu till att göra ett rejält omtag kring förslaget, lånefinansierar höghastighetstågen, bygger ut den befintliga järnvägen i hela landet och stärker människors möjligheter till att resa fritt och klimatsmart.

Therese Metz
Kommunalråd i Gävle (MP) 

Markus Lindgren
Kommunalråd i Västerås (MP) 

Anna Thunell
Kommunalråd i Västerås (MP) 

Monika Bubholz
Kommunalråd i Karlstad (MP) 

Mats Dahlberg
Gruppledare i Piteå (MP)

Karin Jansson
Regionråd i Gävleborg (MP)

Joann Ling
Gruppledare i Gävleborg (MP)

Karin Thomasson
Regionråd i Jämtland (MP)

Linda Eskilsson
Kommunalråd i Uppsala (MP) 

Rickard Malmström
Kommunalråd Uppsala (MP)

Andrea Bromhed
Gruppledare i Hudiksvalls kommun (MP)

Axel Hallberg
Trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev