lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MP: Släpp in specialistvårdens läkare i primärvården

Väntetiderna är ett av nutidens stora problem i vården. Men med nytänkande kan patienternas lidande minska, deras inflytande öka och väntetiderna kortas, skriver miljöpartisten och ledamoten i Region Skånes fullmäktige Lena Östholm Munkberg.

Publicerad: 16 december 2021, 14:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett trepartsmöte mellan patienten, primärvårdens och specialistvårdens läkare kan bidra till en bättre vård, skriver Lena Östholm Munkberg.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdSpecialistvårdRegion SkåneMiljöpartietVårdköer

I den nära sjukvården är kontinuiteten och den fasta läkaren viktiga. En fast läkare på vårdcentralen som följer patienten över tid skapar trygghet.

Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter inom sjukvården, exempelvis genom att boka videomöten med läkare på distans. Denna utveckling skapar en organisation med en helt ny flexibilitet. I dag är det möjligt för specialistvårdens läkare att delta vid digitala videomöten på vårdcentralen. 

Genom att använda den samlade kompetensen kan mycket lösas. Vårdcentralens läkare har ofta olika kvalifikationer, de kan vara nya ST-läkare eller allmänspecialister med lång erfarenhet. Men genom att använda läkare med lång erfarenhet som rådgivande senior advisors med tid för frågor skapas både en trygghet för sjuksköterskor och övriga läkare på vårdcentralen. 

Under patientens besök hos läkaren på vårdcentralen kan ett videomöte med specialistvårdens läkare vara lösningen. Vid detta trepartsmöte ges patienten en ökad möjlighet att vara delaktig i sin vård, resor till specialistläkare kan undvikas och väntetiden till specialistvården kortas eller helt enkelt försvinna. 

I Borgholm används specialistläkare från ortopedkliniken på distans genom trepartssamtal mellan berörda läkare och patienten. Detta har bidragit till att cirka 75 procent av alla remisser har kunnat undvikas och patienternas problem kan lösas genom kortare väntetider och genom att de inte behöver åka fram och tillbaka till specialistvården. 

Med detta arbetssätt har patienterna blivit mer nöjda, arbetet på vårdcentralen går smidigare och arbetsglädjen har ökat. Dessutom har samarbetet mellan olika yrkesroller samt mellan primärvården och specialistvården förbättrats.

Pandemin har bidragit till att digitaliseringen har tagit ett stort kliv. Det är nu sjukvårdens uppgift att dra nytta av erfarenheterna. Enligt Socialstyrelsen är det väntetiderna på operation eller andra behandlingar som ökat mest, främst inom ortopedin, allmänkirurgin och ögonsjukvården. Ska vi både minska vårdköerna och samtidigt undvika att nya köer bildas behövs nya arbetssätt. Den samlade kompetensen inom primärvården och inom specialistvården behöver nyttjas bättre.

Socialstyrelsen rapporterar den 11 maj 2021 om färre operationer och längre väntetider under pandemins första och andra våg. 14 procent omkring 290 400, färre första besök i specialistvården genomfördes under denna tid i Sverige. Nedgången syns inom alla specialiteter och i år var antalet som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar vid ett första besök till läkare i specialistvården omkring 91 800 patienter. 

I september 2021 var enligt ”Väntetider I vården”, en statistikdatabas för Sveriges Regioner och Kommuner, andelen skånska patienter som väntat på sitt första besök till en läkare i specialistvården under mer än 90 dagar 29 procent, till en ortoped 25 procent, till en kardiolog 47 procent och till en neurolog 25 procent. Medelväntetiden till en läkare inom specialistvården var i september 85 dagar. Dessa väntetider är inte rimliga.

Miljöpartiet vill korta väntetiden för de skånska patienter som väntar på ett besök hos läkare inom specialistvården genom att införa ett trepartsmöte med specialistläkaren och primärvården på distans. 

Vi har lämnat in en motion till regionfullmäktige om ett införande och är övertygade om att förutsättningarna för en god vård nära patienten ökar med läkare inom specialistvården som primärvårdens förlängda arm.

Lena Östholm Munkberg
Ledamot i regionfullmäktige (MP) Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev